O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 598 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽEMĖS PRAMONININKŲ ODININKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 598

2005-12 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjunga(Związek Przemysłowców Garbarzy Ziemi Wileńskiej) (1932-09-13–1940-04-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjunga1932-09-13 buvo įregistruota Vilniaus vaivadijos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1617). 1

Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjungabuvo Lenkijos centrinės odos pramonės sąjungos narė, teikė centrinei sąjungai ataskaitas apie savo sudėtį, turėjo delegatą, kuris atstovavo jos interesams Varšuvoje.

Remiantis 1934-10-13 įstatymu apie Pramonės įstatymo pakeitimą, sąjungos veiklą prižiūrėjo Pramonės ir prekybos ministras per jam pavaldžias institucijas. Vilniaus pramonės ir prekybos rūmams pareikalavus, sąjunga privalėjo teikti jiems statistines ir kitas žinias apie savo veiklą. 2

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija; ji veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje. 3

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas sąjungą 1940-04-27 uždarė. 4

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjungosnariais galėjo būti visos odos pramonės įmonės, atstovaujamos savininkų, nuomininkų arba jų įgaliotų asmenų.

Sąjunga rūpinosi savo narių interesais, atstovavo jiems valstybinėse įstaigose ir kitose organizacijose, dalyvavo visuotiniuose susirinkimuose, posėdžiuose, konferencijose, susijusiose su odos pramone, tarpininkavo sprendžiant ginčus, teikė sąjungos nariams moralinę, teisinę, profesinę ir materialinę pagalbą, steigė kreditingumo informacijos centrus, savišalpos kasas, rengė savo gaminių parodas, paskaitas ir kt. 5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjungos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašytos 8 neaprašytos bylos.

Sutvarkius dokumentus, 1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 598 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos centrinės odos pramonės sąjungos įstatai ir aplinkraščiai, Vilniaus žemės pramonininkų odininkų sąjungosvaldybos nutarimai, susirašinėjimo dėl odos žaliavų importo, perdirbimo, odos perdirbimo įmonių ir parodų organizavimo, pervežimo tarifų nustatymo ir kt. klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 598 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F.401, ap. 2, b. 122, l. 6.

2 Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 1934, Nr. 40 - 350; 1927, Nr. 67 - 591.

3 LCVA, F. 401, ap. 2, b. 122, l. 2 - 4.

4 Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 122, l. 7.

5 Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 122, l. 2 - 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:06