O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 604 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŽYDŲ PRAMONININKŲ IR PREKYBININKŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 604

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kauno kepyklų savininkų draugija (1921-02-18–1940-08-20)

2. Kauno smulkiųjų pirklių centralinė sąjunga (1923-06-16–1925-04-03)

Lietuvos smulkiųjų pirklių centralinė sąjunga (1925-04-04–1936-06-22)

Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramoninkų centralinė draugija (1936-06-23–1940-08-26)

3. Lietuvos namų savininkų sąjunga (1925-01-17–1934-05-24)

4. Kauno pramoninkų ir fabrikantų draugija (1921-05-07–1929-03-21)

Lietuvos pramoninkų ir fabrikantų draugija (1929-03-22–1936-09-22)

Pramoninkų ir fabrikantų draugija Lietuvoje (1936-09-23–1940-08-07)

5. Lietuvos prekybinių įmonių savininkų sąjunga (1921-09-07–1936-09-08)

Prekybinių įmonių savininkų Lietuvoje draugija (1936-09-09–1940-08-07)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Kauno kepyklų savininkų draugijos įstatai 1921-02-18 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 72. Draugiją valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugija pakeitė įstatus ir 1936-12-31 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1293.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-20 nutarimu draugija uždaryta.1

2. Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramoninkų centralinė draugija. Kauno smulkiųjų pirklių centralinės sąjungos įstatai 1923-06-16 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 330. Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1925-04-04 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 558. Sąjunga pavadinta Lietuvos smulkiųjų pirklių centraline sąjunga. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1925-09-07 - rejestro Nr. 618, 1929-02-07 - rejestro Nr. 1174.2

Sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1936-06-23 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 145. Sąjunga pavadinta Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramoninkų centraline draugija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu draugija uždaryta.3

3. Lietuvos namų savininkų sąjungos įstatai 1925-01-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 502. Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Komisijos klausimams apie draugijas spręsti bei Kauno apylinkės teismo 1934-05-24 nutarimu dėl įstatų nesilaikymo ir neveiklumo sąjunga uždaryta.4

4. Pramoninkų ir fabrikantų draugija Lietuvoje. Kauno pramoninkų ir fabrikantų draugijos įstatai 1921-05-07 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 89. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1929-03-22 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1254. Draugija pavadinta Lietuvos pramoninkų ir fabrikantų draugija.

1936-09-23 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir buvo perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 885. Draugija pavadinta Pramoninkų ir fabrikantų draugija Lietuvoje.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-07 nutarimu draugija uždaryta.5

5. Prekybinių įmonių savininkų Lietuvoje draugija.Lietuvos prekybinių įmonių savininkų sąjungos įstatai 1921-09-07 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 108.6 Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1936-09-09 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir buvo perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 265. Sąjunga pavadinta Prekybinių įmonių savininkų Lietuvoje draugija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-07 nutarimu draugija uždaryta.7

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Kauno kepyklų savininkų draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.Draugijos tikslas buvo suvienyti visus Kauno miesto ir priemiesčių kepyklų savininkus, ginti jų teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus.

Draugija rūpinosi darbo sąlygomis kepyklose, jų sanitarine būkle, tarėsi su kepėjų organizacijomis darbo ir kainų nustatymo klausimais, teikė nariams paskolas, teisinę pagalbą, steigė kursus, organizavo paskaitas, atstovavo draugijai įstaigose.

2. Kauno smulkiųjų pirklių centralinės sąjungos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo suvienyti visus Kauno miesto smulkiuosius pirklius, ginti jų teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus.

Lietuvos smulkiųjų pirklių centralinės sąjungos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo suvienyti visus Lietuvos smulkiuosius pirklius, ginti jų teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus. Sąjunga organizavo posėdžius, suvažiavimus, atstovavo nariams ginant jų interesus valstybinėse įstaigose, leido leidinius.

Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramoninkų centralinės draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai Draugijos tikslas buvo suvienyti visus Lietuvos smulkiuosius bei vidutinius pirklius ir smulkiuosius pramonininkus, ginti jų teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus.

Draugija organizavo posėdžius, suvažiavimus, pasitarimus, konferencijas, teikė draugijos nariams teisinę pagalbą, gynė draugijos narių interesus valstybinėse įstaigose, tarpininkavo savo nariams gaunant kreditus, steigė kursus, leido leidinius.

3. Lietuvos namų savininkų sąjunga veikė visoje Lietuvos teritorijoje. Jos nariais galėjo būti namų savininkai ir jų draugijos.

Sąjunga rūpinosi Lietuvos namų savininkų teisine, ekonomine ir kultūrine padėtimi, teikė savo nariams teisinę bei ekonominę pagalbą, palaikė ir derino nuolatinius ryšius tarp draugijų, steigė skyrius, taupomąsias - skolinamąsias kasas, bibliotekas, klubus, leido laikraščius, knygas.

4. Kauno pramoninkų ir fabrikantų draugija veikė Kaune, jos nariais galėjo būti visi pramonės įmonių savininkai.

Draugijos tikslas buvo ginti narių teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus, tarpininkauti sprendžiant ginčus tarp darbdavių ir darbininkų.

Pramoninkų ir fabrikantų draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai pramonės įmonių savininkai.

Draugijos tikslas buvo ginti narių teisinius, ekonominius bei kultūrinius interesus, tarpininkauti sprendžiant ginčus tarp darbdavių ir darbininkų, atstovauti narių interesams valstybinėse įstaigose.

5. Lietuvos prekybinių įmonių savininkų sąjungos, Prekybinių įmonių savininkų Lietuvoje draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai prekybinių įmonių savininkai. Draugijos tikslas buvo ginti narių teisinius, ekonominius ir kultūrinius interesus, skatinti prekybininkų bendradarbiavimą ir konkurenciją, prekybos vystymąsi.

Draugija teikė teisinę pagalbą, atstovavo nariams ginant jų interesus valstybinėse ir savivaldybės įstaigose, tarpininkavo tarp įmonių savininkų ir jų darbuotojų sprendžiant ginčus. Steigė pašalpos ir taupomąsias kasas, kredito įstaigas, bibliotekas, klubus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos Respublikos žydų prekybininkų draugijos fondas Nr. 604 įrašytas 1968 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1979-01-08 sudarytas jungtinis fondas: iš fondo Nr. 1140 apyrašo Nr. 1 buvo perkelti 7 apskaitos vienetai, iš pavienių dokumentų sudaryti 8 apskaitos vienetai. Fondas pavadintas Lietuvos žydų pramonininkų ir prekybininkų organizacijų jungtiniu fondu.

1994-12-20 patikslintos bylų antraštės, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Sudaryta apyraše įrašytų bylų rodyklė pagal organizacijas. Patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Lietuvos žydų pramonininkų ir prekybininkų organizacijų fondas.

Iš viso fonde Nr. 604 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, kalbomis.

Lietuvos namų savininkų sąjungos 1925–1934 m. veiklos dokumentai įrašyti ir fonde Nr. 606.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Kauno kepyklų savininkų draugijos įstatai,visuotinių narių, kepyklų savininkų susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo kepyklų gaminių kainų tvarkymo, atlyginimų kepyklų darbininkams padidinimo, parduotuvių darbo laiko nustatymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pranešimai apie narių susirinkimus, raštai apie nario mokesčio nustatymą, naktinį darbą kepyklose, sąjungos ir draugijos valdybų, draugijos revizijos komisijos narių, aukotojų sąrašai.

Lietuvos smulkiųjų pirklių centralinės sąjungos narių susirinkimo protokolas, kvietimai į susirinkimą, dalyvių sąrašai.

Lietuvos namų savininkų sąjungos valdybos kreipimasis į namų savininkus dėl sąjungos steigimo, raginimas steigti sąjungos skyrius.

Pramoninkų ir fabrikantų sąjungos Lietuvoje narių susirinkimo protokolas. Kvietimai į Pramoninkų ir fabrikantųdraugijos Lietuvoje susirinkimus, pranešimai apie nuolaidas darbdaviams dėl tarnautojų draudimo, draugijos surinktus pinigus Ginklų fondui, aukotojų sąrašai.

Prekybinių įmonių savininkų Lietuvoje draugija. Prekybininkų sąjungos ir draugijos valdybų, Manufaktūros sekcijos komiteto posėdžių, Prekybos departamento pasitarimo dėl ekonominės konferencijos su Latvija ir Estija protokolai, susirašinėjimo prekybininkų sąjungų miestuose ir užsienio firmų atstovybių steigimo, prekybinių sutarčių įforminimo, mokesčių mokėjimo tvarkos, muitų mokesčio sumažinimo, vizų išdavimo vykstantiems į užsienį prekybininkams, firmų tarpusavio ginčų sprendimo, Prahos mugei patalpų paruošimo, konsultacijų sąjungos nariams, aukų rinkimo Ginklų fondui ir kitais veiklos klausimais dokumentai, raštai apie žydų prekybininkų padėtį Lietuvos miestuose, draugijos skyrių atstovų adresai, asmens, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1367, ap. 1, b. 171, l. 2, 5, 26.

2 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 263.

3 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 301, l. 17, 57.

4 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 378, l. 5, 36.

5 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 653.

6 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 132, l. 5.

7 LCVA. F. 402, ap. 5, b. 227, l. 2, 36.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:09