O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 605 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ PREKYBININKŲ, PRAMONININKŲ IR AMATININKŲ SĄJUNGOS (LIETUVIŲ VERSLININKŲ SĄJUNGOS) FONDĄ NR. 605

2007-09- SA. Nr.-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (1930-04-12–1933-04-08)

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (Lietuvių verslininkų sąjunga) (1933-04-08-1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos įstatai 1930-04-12 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1341. Sąjungą valdė visuotinis narių suvažiavimas, valdyba.

1931-08-27 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1453.

1933-04-08 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 47. Sąjunga pavadinta „Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (Lietuvių verslininkų sąjunga)“.

Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba. 1933 m. veikė 21 sąjungos skyrius.

1935-02-20 sąjunga papildė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 24. 1

1936-09-14 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 3002

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.3

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos nariais galėjo būti visi lietuviai prekybininkai, pramonininkai, amatininkai, technikos, ekonomikos ir finansų srities darbuotojai, ekonomikos ir finansų mokslų dėstytojai, studentai, studijuojantys technikos arba ekonomikos mokslus, akcinės arba kitos bendrovės bei firmos.

Sąjungos tikslas buvo vienyti prekybininkus, pramonininkus, amatininkus, rūpintis jų teisiniais, ekonominiais bei kultūriniais reikalais, kelti jų kvalifikaciją.

Sąjunga steigė ekonomines organizacijas, verslų sekcijas, mokyklas, bibliotekas, pašalpų, taupomąsias, ligonių kasas, organizavo paskaitas, parodas, leido leidinius.

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos (Lietuvių verslininkų sąjungos) nariais galėjo būti visi lietuviai prekybininkai, pramonininkai, amatininkai, technikos, ekonomikos ir finansų srities darbuotojai. Sąjunga steigė skyrius.

Sąjungos veiklos sritis nesikeitė.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondą

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos dokumentai įrašyti 1950 m. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1950-08-15 sudarytas Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos fondo Nr. 605 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 38 apskaitos vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 150 neaprašytų Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos bylų. Sutvarkius perimtus dokumentus, 1952-07-16 sudarytas fondo Nr. 605 apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyta 218 apskaitos vienetų. Atrinkta naikinti 60 kg dokumentų ir 54 bylos.

1953-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9 neaprašytas bylas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra, į kurį apyrašą bylos įrašytos nenustatyta.

1959 m. fonde Nr. 605 iš viso buvo 3 apyrašai, 287 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1963 m., 1965 m. ir 1966 m. papildomai į apyrašą Nr. 3 įrašyti 76, į apyrašą Nr. 2 - 3 apskaitos vienetai.

1968 m. iš Seinų apskrities valdybos fondo Nr. 1627 perkeltas ir į fondo Nr. 605 apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1974-02-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 10 neaprašytų bylų. 1975 m. bylos sutvarkytos ir į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1976 m., 1978 m. ir 1986 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 6, o į apyrašą Nr. 3 - 5 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslintas Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (Lietuvos verslininkų sąjunga)“.

Iš viso fonde Nr. 605 yra 3 apyrašai, 388 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių verslininkų klubo įstatai, sąjungos Valgyklų sekcijos statutas, skyrių atstovų suvažiavimo, skyrių narių susirinkimų protokolai, sąjungos valdybos įsakymai, instrukcijos, Importo sekcijos steigiamojo susirinkimo protokolai, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių, skyrių ir sekcijų narių, Kauno miesto prekybos mokyklų tarnautojų sąrašai, sąjungos narių anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, centro valdybos įsakymai, aplinkraščiai, įstatymų projektai, instrukcijos, centro valdybos, skyrių atstovų suvažiavimų, skyrių ir sekcijų narių susirinkimų protokolai, sekcijų bei kursų statutai, sutartys, skyrių veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių sąrašai, narių anketos, finansų dokumentai.

Skyrių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai ir anketos, susirašinėjimo su centro valdyba veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Lietuvos verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokyklos programa, susirašinėjimo mokyklos steigimo ir veiklos klausimais dokumentai, klasių ir trimestrų žurnalai, mokinių sąrašai, asmens bylos, baigiamųjų egzaminų ir finansų dokumentai,

Sąjungos veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skyrių veiklos bylos – pagal skyrius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, centro valdybos aplinkraščiai, visuotinių skyrių atstovų suvažiavimų, skyrių steigiamųjų ir narių susirinkimų, centro valdybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su tarptautinėmis organizacijomis, skyriais, verslininkais dalyvavimo kongresuose, parodose ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Skyrių veiklos apyskaitos, narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Administracijos departamentu, apskričių viršininkais, centro valdyba skyrių registravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyrių narių sąrašai, anketos.

Baigusių Lietuvos verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokyklą pažymėjimai ir asmenų prašymai priimti į mokyklą. Kauno prekybos mokyklos moksleivių draugijos „Bitė“ įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra sąjungos valdybos narių nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. ( toliau- LCVA)-F. 402, ap. 4, b. 590, l. 3 a. p.

2 LCVA. F. 402, ap. 5, b. 125, l. 1

3 LCVA. F. 410, ap. 8, b. 140, l. 3.

    

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:10