O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1394 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINĖS SRITIES PROFESINĖS SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APYGARDOS BIURO FONDĄ NR. R-1394

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuras (Berufsverbänd Generalbezirk Litauen. Gebietsbüro Ponewesch) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuro veiklos pradžios data nenustatyta. 1941 m. gruodžio mėn. biuras jau veikė.1

Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biurui vadovavo Profesinių sąjungų Panevėžio apskrities atstovas (vėliau Profesinės sąjungos Panevėžio apygardos atstovas). Biuras buvo pavaldus Įgaliotiniui profesinėms sąjungoms prie Panevėžio apygardos komisaro bei Profesinių sąjungų centro biurui (vėliau Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biurui).2

Tiksli Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuro veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. biuras dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuras savo veiklos teritorijoje vykdė Įgaliotinio profesinėms sąjungoms bei Profesinių sąjungų centro biuro nurodymus, organizavo ir propagavo profsąjungų veiklą, rūpinosi profesinių sąjungų narių socialiniu draudimu, darbo drausme, profsąjungų narių švietimu, auklėjimu, laisvalaikio bei vokiečių kalbos ir profesinio mokymo kursų organizavimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LCVA) apskaitos dokumentuose 1954 m. buvo įrašytas iš Panevėžio valstybinio archyvo perimtas Panevėžio profesinės sąjungos fondas Nr. 635, kuriame buvoapyrašas Nr. 1, 88 bylos. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. LCVA apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 2.

LCVA 1956-11-30 iš Panevėžio rajono valstybinio archyvo perėmė Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuro fondą Nr. 32, 203 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

LCVA fondai Nr. 635 ir Nr. 32 buvo sujungti į vieną Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos Panevėžio apygardos biuro fondą Nr. R-1394.

1965 m. į apyrašus papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai..

Iš viso fonde Nr. R-1394 yra 2 apyrašai, 293 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, biuro, jo skyrių, profsąjungos apskričių atstovų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo organizaciniais, finansų, personalo, aprūpinimo maisto produktais, darbo rūbais, materialinės pagalbos suteikimo, propagandos, profesinio mokymo, laisvalaikio organizavimo, vaikų darželių steigimo, nario mokesčio surinkimo ir kitais klausimais dokumentai, statistikos žinios apie žemės ūkio, pramonės įmonėse dirbančius darbininkus, biuro tarnautojų, įmonių, jų darbuotojų, profsąjungos narių sąrašai, pareiškimai papildomam maitinimui, pašalpai gauti, revizijos aktai, kiti finansų dokumentai, leidinio ,,Dirbantieji“ numeriai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti biuro ir jam pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1394, ap. 1, b. 73.

2 LCVA. F. R-977, ap. 2, b. 20, l. 77, 78; ap. 1, b. 46, l. 4-6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:12