O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1485 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS UGNIAGESIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. R-1485

2007-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga (1941-06-27–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga 1941-06-27 atnaujino veiklą.1

Sąjungą valdė sąjungos suvažiavimas, taryba, valdyba, revizijos komisija. 1942-11-01 priimti nauji Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos įstatai.2

Tiksli data, kada 1944 m. Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos nariais buvo visos ugniagesių organizacijos.

Sąjungos tikslas buvo vienyti ugniagesių organizacijas kovai su gaisrais ir kitomis stichinėmis nelaimėmis, teikti gyventojams pagalbą oro pavojaus metu, tobulinti ir įgyvendinti kovos su gaisrais priemones ir būdus, rūpintis narių materialine, kultūrine ir teisine padėtimi.

Sąjunga steigė ugniagesių draugijas, komandas, atstovavo ugniagesių organizacijoms valstybės įstaigose, rengė ugniagesių konferencijas, pasitarimus, paskaitas, organizavo mokyklas, kursus, klubus, kooperatyvus, savitarpio draudimo, pašalpų kasas, fondus, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos fondas įrašytas 1951 m.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 8 Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1485 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, Priešgaisrinės apsaugos nuostatų projektas, Pramonės prekybos ir kitokių ūkinių įmonių ir įstaigų priešgaisrinei apsaugai tvarkyti taisyklės, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo ugniagesių draugijų, komandų, kursų steigimo, jų veiklos, ugniagesių mokymo, apskričių ugniagesių inspektorių skyrimo, ugniagesių aprūpinimo įranga ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie ugniagesių draugijas, ugniagesių draugijų ir komandų pranešimai apie veiklą, draugijų valdybų narių, draugijų ir komandų narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-615, ap. 1, b. 36, l. 13.

2 LCVA. F. R-1485, ap. 1, b. 1, l. 5.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:32