O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-250 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS RESPUBLIKINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-250

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas (1947-09-03–1957-09-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas buvo išrinktas 1947-09-03 Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos 1-oje konferencijoje.1

Komitetas buvo pavaldus Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai, Visasąjunginei profesinių sąjungų centro tarybai.

Vadovaujantis Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos 1957-08-19 nutarimu dėl profsąjunginių organizacijų sujungimo, Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto ir Vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto jungtinio plenumo 1957-09-14 nutarimu Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos komitetai bei Vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos komitetai buvo likviduoti. Buvo organizuotas Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas dalyvavo rengiant kooperatinės prekybos vystymo planus, rūpinosi vartotojų kooperacijos darbuotojų darbo užmokesčiu, normavimu, darbo sauga, socialiniu draudimu, kultūriniu gyvenimu, poilsiu, sveikatingumu, buities sąlygomis, organizavo socialistinį lenktyniavimą, vadovavo vietinių, rajonų, apskričių profsąjungos komitetų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-10-03 iš Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto perėmė Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto113 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-250 yra 1 apyrašas, 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto 1958 m. veiklos dokumentų.

Fondo dokumentų yra Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto fondo Nr. R-251 apyraše Nr. 2.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ,,Lietkoopsąjungos“ valdybos ir Vartotojų kooperacijos profsąjungos respublikinio komiteto bendri nutarimai, Vartotojų kooperacijos profsąjungos respublikinių konferencijų, respublikinio komiteto plenumų dokumentai, respublikinio komiteto prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų nutarimai, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų protokolai ir nutarimai, respublikinio komiteto darbo planai ir ataskaitos, pranešimai, pažymos, ataskaitos apie profsąjungos organizacijų, vartotojų kooperacijos veiklą, vartotojų kooperacijos objektų statybą, statistinės ataskaitos apie profesines organizacijasdarbuotojus, socialistinį lenktyniavimą, kultūrinį darbą, pionierių stovyklas, nelaimingų atsitikimų gamyboje tyrimo aktai, socialistinio lenktyniavimo rezultatų, nugalėtojų apdovanojimo dokumentai, respublikinio komiteto, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų, socialinio draudimo, savitarpio pagalbos kasų biudžetai ir jų vykdymo ataskaitos, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų, pionierių stovyklos išlaidų sąmatos.

Yra Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto 1958 m. veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-250, ap. 1, b. 2, l. 26, 27, 29-32; b. 4, l. 17.

2 LCVA. F. R-251, ap. 2, b. 3, l. 30, 31. F. R-250, ap. 1, b. 98, l. 24. www.exitrage.org.ua/?tag=профсоюзов

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:10