O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-251 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS PREKYBOS IR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS RESPUBLIKINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-251

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas (1944 m. rugpjūčio mėn.–1957-09-14)

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas (1957-09-14–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas atkūrė veiklą 1944 m. rugpjūčio mėn.1 Tiksli veiklos atkūrimo data nenustatyta.

Dokumentuose komitetas taip pat buvo vadinamas Lietuvos TSR prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikiniu komitetu.

Vadovaujantis Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos 1957-08-19 nutarimu dėl profsąjunginių organizacijų sujungimo, Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto ir Vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto jungtinio plenumo 1957-09-14 nutarimu Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos komitetai ir Vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos komitetai buvo likviduoti. Buvo organizuotas Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas.2

Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro tarybai, vėliau Lietuvos respublikinei profsąjungų tarybai, Visasąjunginei profesinių sąjungų centro tarybai.

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta. 1987 m. Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjunga dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas, vėliau Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas dalyvavo rengiant prekybos vystymo planus, rūpinosi narių darbo užmokesčiu, normavimu, darbo sauga, socialiniu draudimu, kultūriniu gyvenimu, poilsiu, sveikatingumu, buities sąlygomis, organizavo socialistinį lenktyniavimą, vadovavo vietinių, rajonų, apskričių profsąjungos komitetų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-10-03 iš Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto perėmė Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto 61 bylą, įrašytą fondo Nr. R-251 apyraše Nr. 1, bei Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto 206 bylas, įrašytas fondo Nr. R-252 apyraše Nr. 1.

1975 m. fondas Nr. R-252 buvo prijungtas prie fondo Nr. R-251, buvęs fondo Nr. R-252 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-251 apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-251 yra 2 apyrašai, 267 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto veiklos dokumentų.

 

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinių konferencijų, respublikinio komiteto plenumų dokumentai, komiteto prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, nelaimingų atsitikimų gamyboje tyrimo aktai, komiteto etatų sąrašas, respublikinio komiteto, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų, socialinio draudimo, savitarpio pagalbos kasų biudžetai ir jų vykdymo ataskaitos, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų, pionierių stovyklos išlaidų sąmatos, pionierių stovyklos statybos projektas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Valstybinės prekybos ir visuomeninio maitinimo darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto ir Vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto jungtinio plenumo, Lietuvos TSR prekybos ministerijos kolegijos ir respublikinio komiteto prezidiumo, komiteto prezidiumo, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų posėdžių, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų protokolai ir nutarimai, Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinių konferencijų, respublikinio komiteto plenumų dokumentai, socialistinio lenktyniavimo rezultatų, nugalėtojų apdovanojimo dokumentai, prekybos įmonių ir organizacijų kolektyvinės darbo sutartys, prašymai leisti pagaminti, sunaikinti komitetų antspaudus, profsąjungos komitetų antspaudų naikinimo aktai, nelaimingų atsitikimų gamyboje tyrimo aktai, komiteto etatų sąrašai, pionierių stovyklų veiklos ataskaitos, suvestinės statistinės ataskaitos, susirašinėjimo darbo racionalizavimo klausimais dokumentai, respublikinio komiteto, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų, socialinio draudimo, savitarpio pagalbos kasų biudžetai ir jų vykdymo ataskaitos, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų, pionierių stovyklų, sanatorijos išlaidų sąmatos.

Yra Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 206 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-251, ap. 1, b. 1, l. 14.

2 LCVA. F. R-251, ap. 2, b. 3, l. 30, 31. F. R-250, ap. 1, b. 98, l. 24. www.exitrage.org.ua/?tag=профсоюзов

3 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3, psl. 451.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:14