O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-271 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KOMUNALINIŲ-BUITINIŲ ĮMONIŲ DARBININKŲ PROFSĄJUNGOS LIETUVOS RESPUBLIKINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-271

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas (1944 m. rugpjūčio mėn.–1957 m. rugsėjo mėn.)

Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas (1957 rugsėjo mėn.–1963 m. rugsėjo mėn.)

Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas (1963 m. rugsėjo mėn.–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas, nenustatyta. 1944 m. rugpjūčio mėn. komitetas jau veikė.1

Vadovaujantis Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos 1957-08-19 nutarimu dėl profsąjunginių organizacijų sujungimo, Vietinės pramonės darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas ir Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas buvo likviduoti. 1957 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas.2

Vadovaujantis Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos IV suvažiavimo, vykusio 1963 m. rugsėjo 9–10 d., nutarimu, Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas pavadintas Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikiniu komitetu.3

Komitetas buvo pavaldus Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai, Visasąjunginei profesinių sąjungų centro tarybai.

Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas, vėliau Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas, Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetasrūpinosi narių darbo užmokesčiu, normavimu, darbo sauga, socialiniu draudimu, kultūriniu gyvenimu, poilsiu, sveikatingumu, buities sąlygomis, organizavo socialistinį lenktyniavimą, vadovavo vietinių, rajonų, apskričių profsąjungos komitetų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-09-13 iš Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto perėmė Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos respublikinio komiteto78 bylas, įrašytas fondo Nr. R-271 apyraše Nr. 1, bei Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos respublikinio komiteto 229 bylas, įrašytas fondo Nr. R-269 apyraše Nr. 1.

1975 m. fondas Nr. R-269 buvo prijungtas prie fondo Nr. R-271, buvęs fondo Nr. R-269 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-271 apyrašą Nr. 2.

1975 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas.

Iš viso fonde Nr. R-271 yra 2 apyrašai, 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos nutarimai, Komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos respublikinių konferencijų, respublikinio komiteto plenumų dokumentai, komiteto prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, nelaimingų atsitikimų gamyboje tyrimo aktai, respublikinio komiteto, socialinio draudimo biudžetai, finansinės ataskaitos, etatų sąrašai, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų finansinės ataskaitos, pionierių stovyklų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių organizacijų tvarkomieji dokumentai, Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos respublikinių konferencijų, respublikinio komiteto plenumų dokumentai, respublikinio komiteto prezidiumo, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų posėdžių protokolai ir nutarimai, vietos ir rajoninių profsąjungos komitetų ataskaitinių rinkiminių susirinkimų protokolai ir nutarimai, veiklos planai, sporto kolektyvų, pionierių stovyklų veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, socialistinio lenktyniavimo rezultatų, nugalėtojų apdovanojimo dokumentai, susirašinėjimo komiteto struktūros pakeitimo, antspaudų naikinimo ir naujų antspaudų gamybos, įmonių darbo racionalizavimo klausimais dokumentai, komunalinių-buitinių įmonių kolektyvinės darbo sutartys, nelaimingų atsitikimų gamyboje tyrimo aktai, komiteto etatų sąrašai, respublikinio komiteto, socialinio draudimo, rajoninių ir vietos profsąjungos komitetų, savišalpos kasų, pionierių stovyklų biudžetai, finansinės ataskaitos, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 229 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). Fondo Nr. R-271 byla, l. 1. F. R-542, ap. 1, b. 1, l. 8; b. 2, l. 1.

2 LCVA. F. R-271, ap. 2, b. 1, l. 46, 47; b. 59, l. 31, 28. www.exitrage.org.ua/?tag=профсоюзов

3 LCVA. F. R-271, ap. 2, b.210, l. 3. Fondo Nr. R-271 byla, l. 4.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:15