O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-741 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO APYGARDOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ BIURO FONDĄ NR. R-741

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuras (Büro der Berufsverbände Gebiet Wilna-Stadt) (1941 m. [spalio mėn.]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuras (Büro der Berufsverbände Gebiet Wilna-Stadt) veiklą pradėjo 1941 m. spalio mėn. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.1 Dokumentuose dar vartojamas Profesinių sąjungų Vilniaus miesto apygardos biuro pavadinimas.

Biurui vadovavo Profesinių sąjungų Vilniaus apskrities atstovas (vėliau Profesinės sąjungos Vilniaus apygardos atstovas). Biuras buvo pavaldus Įgaliotiniui profesinėms sąjungoms bei Profesinių sąjungų centro biurui (vėliau Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biurui). 2

Tiksli Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuro veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. biuras dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuras savo veiklos teritorijoje vykdė Įgaliotinio profesinėms sąjungoms bei Profesinių sąjungų centro biuro nurodymus, organizavo ir propagavo profsąjungų veiklą, rūpinosi profesinių sąjungų narių socialiniu draudimu, darbo drausme, profsąjungų narių švietimu, auklėjimu, laisvalaikio bei vokiečių kalbos ir profesinio mokymo kursų organizavimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1952-04-16 buvo įrašyti Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuro apyrašas Nr. 1, 673 apskaitos vienetai.

1965 m., 1980 m. į apyrašą papildomai įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1974 m. iš apskaitos išbraukti 6 apskaitos vienetai.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos Lietuvoje kartotekiniame kataloge.

Iš viso fonde Nr. R-741 yra 1 apyrašas, 686 apskaitos vienetai.

Vilniaus miesto apygardos profesinių sąjungų biuro veiklos dokumentų yra Profesinių sąjungų centro biuro fondo Nr. R-977 apyraše Nr. 2.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, profesinės sąjungos Vilniaus apygardos atstovo įsakymai personalo klausimais, profsąjungos apskričių atstovų, biuro skyrių veiklos ataskaitos, pranešimai apie lietuvių darbininkų padėtį Vokietijoje, darbo stovyklų organizavimą, žinios apie darbininkų valgyklų, bendrabučių organizavimą, įmonėse dirbančius žydus, statistikos žinios apie darbininkus, išmokėtus atlyginimus, susirašinėjimo organizaciniais, finansų, personalo, ūkio, aprūpinimo maisto produktais, pramonės prekėmis, materialinės pagalbos suteikimo, vokiečių kalbos kursų veiklos, nario mokesčio surinkimo, žydų darbo organizavimo klausimais dokumentai, profesinio rengimo kursų programos,

biuro darbuotojų, telefonų, Vilniaus miesto įmonių ir įstaigų, jų darbininkų, profsąjungos narių, profsąjungos atstovų, darbo stovyklose, durpynuose dirbančių žydų sąrašai, prašymai priimti į profsąjungą, darbą biure,

profsąjungos atstovų įmonėse ir įstaigose asmens kortelės, anketos, ligonių kasos narių, įmonių ir įstaigų registracijos kortelės, paraiškos papildomam maitinimui, darbo aprangai, finansų ataskaitos, balansai, revizijos aktai, biuro darbuotojų asmens sąskaitos, algų mokėjimo žiniaraščiai, nario mokesčio surinkimo ataskaitos, žiniaraščiai, kiti finansų dokumentai, leidinių numeriai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 686 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-741, ap. 1, b. 27, l. 1, 18; b. 191, l. 37, 38, 42.

2 LCVA. F. R-977, ap. 2, b. 20, l. 77, 78; ap. 1, b. 46, l. 4-6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:05