O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-845 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ PROFSĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS, RUOŽŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-845

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba (1940-07-08–1941 m. birželio mėn.)

2. Lietuvos geležinkelių profesinės sąjungos Kauno kelio ruožo darbo komitetas (1940-07-03–1940 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos geležinkelių profsąjungos Kauno ruožo komitetas (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

3. Lietuvos geležinkelių profsąjungos Švenčionėlių komitetas (1940 m. [spalio mėn.]–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba pradėjo veikti 1940-07-08.1 Valdyba veikė Kaune. Jos žinioje buvo Kauno ir Šiaulių rajonai ir keletas vietos komitetų Vilniaus rajone.

1940 m. gruodžio mėn. Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba buvo perkelta į Vilnių, valdybai buvo pavaldūs Vilniaus, Kauno ir Šiaulių ruožų komitetai.

Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizaciniam centro biuruiVisasąjunginei profesinių sąjungų centro tarybai.

2.Lietuvos geležinkelių profesinės sąjungos Kauno kelio ruožo darbo komiteto steigiamasis posėdis įvyko 1940-07-03.

Nuo 1940 m. gruodžio mėn. komitetas vadinamas Lietuvos geležinkelių profsąjungos Kauno ruožo komitetu. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Komitetas buvo pavaldus Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdybai.2

3. Tiksli data, kada pradėjo veiklą Lietuvos geležinkelių profsąjungos Švenčionėlių komitetas, nenustatyta. 1940 m. spalio mėn. komitetas jau veikė. Dokumentuose komitetas dar vadinamas Lietuvos TSR geležinkelių profsąjungos Švenčionėlių darbo komitetu.

Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdybos ir profsąjungos vietos komitetų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba vadovavo geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profsąjungos veiklai.

Lietuvos geležinkelių profsąjungos Kauno ruožo komitetas, Lietuvos geležinkelių profsąjungos Švenčionėlių komitetas savo veiklos teritorijose rūpinosi narių darbo sąlygomis, darbo drausme, politiniu švietimu, kultūriniu gyvenimu, poilsio organizavimu, socialiniu draudimu, organizavo socialistinį lenktyniavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949 m. buvo įrašytos Kauno geležinkelių ruožo profsąjungos komiteto 6 neaprašytos bylos.

1966-01-14 buvo sudarytas Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdybos fondo Nr. R-845 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 26 apskaitos vienetai.

1961 m. archyve buvo sudarytas Lietuvos geležinkelių profsąjungos valdybos fondo Nr. R-893 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1967 m. fondas Nr. R-893 prijungtas prie fondo Nr. R-845, buvęs fondo Nr. R-893 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-845 apyrašą Nr. 2.

Fondas pavadintas ,,Lietuvos geležinkelių profsąjungos centro valdyba, ruožų komitetai“.

Iš viso fonde Nr. R-845 yra 2 apyrašai, 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profsąjungos įstatai, Lietuvos geležinkelių profsąjungos I suvažiavimo nutarimas, protokolas, centro valdybos, Kauno ruožo komiteto aplinkraščiai, pranešimas apie valstybinės paskolos pasirašymą, Kauno ruožo I rajoninės konferencijos dokumentai, komiteto ataskaitiniai pranešimai, vietinių profsąjungos skyrių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, soclenktyniavimo įsipareigojimai, profsąjungos komitetų, jų vadovybės sąrašai, pranešimai apie įvykusius skyrių susirinkimus, išrinktus komitetus, profsąjungos narių charakteristikos, prašymai priimti į profsąjungą, suteikti materialinę pagalbą, darbą,

profsąjungos Švenčionėlių komiteto narių susirinkimų protokolai, sąrašai, prašymai priimti į profsąjungą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos geležinkelių profesinės sąjungos Kauno kelio ruožo darbo komiteto posėdžių protokolai, Kauno ruožo profsąjungos, geležinkelių stočių, dirbtuvių, sandėlių profsąjungos skyrių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, asmens žinių lapai, prašymai priimti į geležinkelių profsąjungos Švenčionėlių skyrių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-845, ap. 1, b. 8, l. 95.

2 LCVA. F. R-845, ap. 1, b. 9, l. 22; ap. 2, b. 5.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:12