O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-846 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FONDĄ NR. R-846

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centralinis biuras (1940-06-28–1940 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizacinis centro biuras (1940 m. rugsėjo mėn.–1941 m. birželio mėn.)

2. Lietuvos TSR profesinės sąjungos (1940 m. liepos mėn.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vidaus reikalų ministras 1940-06-28 leido veikti Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinei sąjungai. Profesinių sąjungų veiklą prižiūrėjo Profesinių sąjungų centralinis biuras.1

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto sekretoriatas 1940-09-11 patvirtino Lietuvos profesinių sąjungų organizacinį centro biurą.2 Tiksli data, kada pradėjo veikti Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizacinis centro biuras, nenustatyta.

2. Tikslios datos, kada 1940 m. buvo įsteigtos ir pradėjo veikti Lietuvos TSR profesinės sąjungos, nenustatytos. Profesines sąjungas pradėta steigti 1940 m. liepos mėn.

Profesinių sąjungų veiklai vadovavo Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centralinis biuras, nuo rugsėjo mėn. – Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro biuras.

Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizacinio centro biuro ir profesinių sąjungų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centralinis biuras, vėliau Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizacinis centro biuras vadovavo profesinių sąjungų veiklai.

Lietuvos TSR profesinės sąjungos rūpinosi savo narių darbo sąlygomis, darbo drausme, socialiniu draudimu, politiniu švietimu, kultūriniu gyvenimu, poilsio organizavimu, organizavo socialistinį lenktyniavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LTSR CVA) apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1965-01-29 priimti neaprašyti Lietuvos TSR profesinių sąjungų dokumentai. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas, Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1965-09-29 LTSR CVA buvo sudarytas Lietuvos TSR profesinių sąjungų fondo Nr. R-846 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1969 m. iš fondų Nr. 843 ir Nr. 1021 perkeltos ir į apyrašą įrašytos 3 bylos.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1965-04-28 buvo sudarytas Vilniaus vandens kelių rajono darbininkų profesinės sąjungos fondas Nr. R-1033, kuriame buvo 1 apyrašas, 9 bylos.

LTSR CVA 1969-11-25 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vilniaus vandens kelių rajono darbininkų profesinės sąjungos fondą Nr. R-1033, 9 bylas su apyrašu. LTSR CVA fondas buvo prijungtas prie Lietuvos TSR profesinių sąjungų fondo Nr. R-846 kaip apyrašas Nr. 2, bylos peršifruotos.

1973 m., 1996 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-846 yra 2 apyrašai, 37 apskaitos vienetai.

Fonde yra pranešimai apie profesinių sąjungų veiklą Lietuvos generalinėje srityje, profesinių sąjungų atstovų sąrašai, Lietuvos TSR žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos Panevėžio-Kupiškio apskrities komiteto 1947–1949 m. pavienių veiklos dokumentų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944 m., 1947–1949 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR profesinių sąjungų organizacinio centro biuro aplinkraščiai, instrukcijos, Vilniaus miesto profsąjungos komitetų sąrašai,

Komunalinio ūkio profsąjungos Marijampolės apskrities komiteto kasos ir turto naujam komitetui perdavimo aktas, komitetų socialistinio lenktyniavimo įsipareigojimai,

Lietuvos biuro ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus narių sąrašai, liudijimai, susirašinėjimo darbo, buities sąlygų klausimais dokumentai, prašymai priimti į profsąjungą,

Lietuvos medicinos darbuotojų profsąjungos Alytaus skyriaus valdybos posėdžių protokolai,

Lietuvos medžio pramonės darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos centro valdybos informacija apie skyrių steigimo tvarką, aplinkraštis,

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos įstatai, pranešimas apie profsąjungos veiklą, profsąjungos narių, Švietimo ir meno darbuotojų profsąjungos profgrupių vadovų sąrašai, prašymai priimti į sąjungą, narių liudijimai,

Lietuvos valstybinių ir savivaldybių įstaigų tarnautojų profsąjungos laikinieji įstatai, profsąjungos valdybos nurodymai, instrukcijos, profsąjungos Žemės ūkio liaudies komisariato komiteto valdybos posėdžių protokolai, pranešimas apie Švenčionėlių skyriaus steigimą, išrinktą skyrių vadovybę, narių sąrašai, prašymai priimti į profsąjungą,

medicinos darbuotojų prašymai Sveikatos darbuotojų profsąjungos Kvalifikacinei komisijai suteikti darbą,

Statybos darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos Alytaus skyriaus prašymas paskirti komisarus, statybos darbininkų skundas dėl autobuso konduktorės elgesio,

Žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos centro valdybos nurodymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos, finansų klausimais dokumentai, narių, valdybos narių sąrašai, prašymai priimti į profsąjungą, į darbą, žinios apie Semeliškių skyrių, profsąjungos Utenos apskrities skyrių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, narių sąrašai,

,,Pramprojekte“ Vilniuje dirbančiųjų sąrašai, Panevėžio nacionalizuotų įmonių darbuotojų sąrašai, pranešimai apie nacionalizuotų įmonių direktorių skyrimą.

Yra pranešimai apie profesinių sąjungų veiklą Lietuvos generalinėje srityje, profesinių sąjungų atstovų sąrašai, Lietuvos TSR žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos Panevėžio-Kupiškio apskrities komiteto 1947–1949 m. pavienių veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944 m., 1947–1949 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus vandens kelių rajono darbininkų profesinės sąjungos narių prašymų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti prašymai priimti į profesinę sąjungą ir narių asmens žinių lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 377, ap. 10, b. 225, l. 54-57.

2 Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, V., 1987 m., psl. 453.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FONDO NR. R-846 PAPILDYMĄ

2022-04-25 Nr. SA-54

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR profesinių sąjungų fondą Nr. R-846 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-07-14 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-230.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2022-02-28 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-6 iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo perėmė 1 sąlyginį vienetą neaprašytų Lietuvos TSR profesinių sąjungų dokumentų.

2022 m. balandžio mėn. dokumentai aprašyti, sudaryta ir į fondo Nr. R-846 apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas (byla Nr. 26).

Iš viso fonde Nr. R-846 yra 2 apyrašai, 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1949 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Panevėžio ir Kupiškio apskričių žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pirmininko įsakymai personalo klausimais.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1949 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1949 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-05-16 09:09