O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-8 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GAMYBINIŲ SĄJUNGŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-8

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus gamybinių sąjungų taryba (1919 m. vasario mėn.–1919 m. balandžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veiklą Vilniaus gamybinių sąjungų taryba, nenustatyta. 1919 m. vasario mėn. taryba jau veikė.

Vilniaus gamybinių sąjungų taryba atsiskaitė Lietuvos ir Baltarusijos TSR gamybinių sąjungų suvažiavimui, tarybos veiklą prižiūrėjo Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariatas.1

Vilniaus gamybinių sąjungų taryba veiklą baigė 1919 m. balandžio mėn., Vilnių užėmus Lenkijos kariuomenei. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gamybinių sąjungų taryba vadovavo gamybinių sąjungų veiklai, rūpinosi narių atlyginimų nustatymu, darbo sąlygomis, kultūriniu gyvenimu, teikė materialinę pagalbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1948-04-10 įrašytas Vilniaus gamybinių sąjungų tarybos fondas Nr. R-8, kuriame buvo 30 neaprašytų bylų.

1965 m. archyve buvo rasta Vilniaus gamybinių sąjungų tarybos 41 neaprašyta byla. 1966-05-24 Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato fonde Nr. R-12 buvo rasta Vilniaus gamybinių sąjungų tarybai priklausančių 15 bylų bei atskiri dokumentai.

Sutvarkius šiuos dokumentus, 1966-05-25 buvo sudarytas Vilniaus gamybinių sąjungų tarybos fondo Nr. R-8 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-8 yra 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš, lietuvių kalbomis.

Yra Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių deputatų tarybos veiklos dokumentų.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus gamybinių sąjungų tarybos centro biuro posėdžių protokolai, gamybinių sąjungų narių registracijos instrukcija, pranešimai apie gamybinių sąjungų struktūrą, valdymą, veiklą, gamybinių sąjungų anketos, lietuvių raštijos darbininkų organizacinio susirinkimo protokolas, Meno darbuotojų gamybinės sąjungos valdybos, gamybinių sąjungų konfliktinių komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo gamybinių sąjungų organizavimo, veiklos, finansų klausimais dokumentai, statistinės žinios apie dirbančius nepilnamečius, tarybinių įstaigų, įmonių, tarybos skyrių, gamybinių sąjungų, jų narių, žydų liaudies teatro, Juozo Vaitkaus skrajojamo teatro darbuotojų sąrašai, gamybinių sąjungų narių anketos, prašymai priimti į sąjungą, suteikti materialinę pagalbą, atlyginimų tarifai, tarybos finansinė ataskaita, išlaidų sąmatos, etatų, darbuotojų sąrašai.

Yra Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių deputatų tarybos veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-8, ap. 1, b. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:10