O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-977 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRO BIURO FONDĄ NR. R-977

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Profesinių sąjungų centro biuras (Zentralbüro der Berufsverbände) (1941 m. rugsėjo mėn.–1942 m.)

Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biuras (Berufsverbänd Generalbezirk Litauen Zentralbüro) (1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos generalinėje srityje profesines sąjungas pradėta steigti 1941 m. rugsėjo mėn. Generalinis komisaras 1941-09-09 paskyrė Įgaliotinį profesinėms sąjungoms, 1941-11-14 – profesinių sąjungų prezidiumą, 14 profesinių sąjungų vedėjų bei Profesinių sąjungų centro biuro reikalų vedėją.1

Profesinių sąjungų veiklą kuravo Generalinis komisaras Kaune, kuris skyrė Įgaliotinį profesinėms sąjungoms. Pastarasis tiesiogiai vadovavo profesinių sąjungų bei Profesinių sąjungų centro biuro veiklai.2

Įgaliotiniui profesinėms sąjungoms 1942-08-01 sujungus 14 šakinių profesinių sąjungų į vieną sąjungą, Profesinių sąjungų centro biuras nuo 1943 m. vadinamas Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biuru (Berufsverbänd Generalbezirk Litauen Zentralbüro).3 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Dokumentuose buvo vartojamas ir Profesinių sąjungų centro biuro pavadinimas.

Tiksli Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biuro veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. biuras dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Profesinių sąjungų centro biuras, vėliau Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos centro biuras buvo Įgaliotinio profesinėms sąjungoms vykdomoji institucija Lietuvos generalinėje srityje.

Biuras organizavo Įgaliotinio profesinėms sąjungoms nurodymų vykdymą įmonėse ir įstaigose, organizavo profesinių sąjungų narių socialinį draudimą, profesinį mokymą, propagavo profesinių sąjungų veiklą, leido leidinius, teikė profesinėms sąjungoms teisinius patarimus, rūpinosi darbo drausme, profsąjungų narių švietimu, auklėjimu, laisvalaikio organizavimu, įmonių, įstaigų vadovybės ir dirbančiųjų santykių gerinimu.4

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos generalinės srities profsąjungų centro biuro 69 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1951-08-30 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Lietuvos generalinės srities profsąjungos centro biuro Profesinio paruošimo skyriaus fondo Nr. 126s apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 177 bylos. 1956-12-03 į šį apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1958-03-20 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos generalinės srities profsąjungos centro biuro fondą Nr. 126s, 181 bylą su apyrašu Nr. 1. LCVA fondas peršifruotas į fondo Nr. R-977 apyrašą Nr. 2.

1959 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 5, į apyrašą Nr. 2 – 9 bylos.

1965–1966 m., 1980 m., 1995 m., 2002 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1982 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos Lietuvoje kartotekiniame kataloge.

Apyraše Nr. 1 yra 1940–1941 m. sovietinio laikotarpio bylų, apyraše Nr. 2 – Profesinių sąjungų Vilniaus miesto apygardos biuro veiklos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-741.

Iš viso fonde Nr. R-977 yra 2 apyrašai, 282 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos profsąjungos įstatai, profsąjungos centro biuro skyrių veiklos įstatai, aplinkraščiai, pranešimai, biuleteniai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo darbininkų aprūpinimo kuru, rūbais, maitinimo organizavimo, kursų steigimo, darbininkų grąžinimo iš Vokietijos, propagandos ir kitais klausimais dokumentai, pranešimai apie profsąjungos veiklą, žinios apie žemės ūkius, profesinių sąjungų centro biuro apskričių atstovų, narių, įmonių, biuro telefonų sąrašai, finansų dokumentai, iškarpos iš laikraščių.

Yra 1940–1941 m. sovietinio laikotarpio bylų apie įmonių darbuotojų darbo užmokestį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Įgaliotinio profesinėms sąjungoms pranešimai, atsišaukimai, aplinkraščiai, susirašinėjimo profesinio paruošimo kursų steigimo, darbo ir poilsio organizavimo, atlyginimų nustatymo klausimais dokumentai, profsąjungos tarnautojų, narių sąrašai, kursų mokymo planai, egzaminų protokolai, prašymai priimti į kursus, skirti stipendiją, kursų, kursantų sąrašai, kursų baigimo pažymėjimai, leidinio ,,Dirbantieji“ numeriai.

Yra Profesinių sąjungų Vilniaus miesto apygardos biuro veiklos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-741.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-977, ap. 2, b. 20, l. 94, 100, 101.

2 LCVA. F. R-977, ap. 1, b. 46, l. 4-6.

3 LCVA. F. R-846, ap. 1, b. 11, l. 17; F. R-977, ap. 2, b. 20, l. 30–31.

4 LCVA. F. R-977, ap. 2, b. 20, l. 77.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:14