O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 154 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS VALDYBOS KOMUNIKACIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS FONDĄ NR. 154

2005-12-  Nr.

Vilnius


 I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

 Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apygardos viešųjų darbų direkcija (Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych) (1922-07-01 – 1928 m.)

Viešųjų darbų direkcija (Dyrekcja Robót Publicznych) (1928 m. – 1932-06-30)

Vilniaus vaivadijos valdybos Viešųjų darbų skyrius (Wydział Robót Publicznych Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego) (1932-07-01 – 1933-05-01)

Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyrius (Wydział Komunikacyjno-budowlany Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego) (1933-05-02 – 1939 m. rugsėjis)

 

 Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Apygardos viešųjų darbų direkcija įsteigta 1922-07-01.[1] Direkcija buvo Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje padalinys, jos vadovas (direktorius) buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei.

1925 m. gruodžio mėn. įkūrus Vilniaus vaivadiją, Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga Vilniuje pertvarkyta į Vilniaus vaivadijos valdybą.[2] Apygardos viešųjų darbų direkcija buvo Vilniaus vaivadijos valdybos padalinys. 1928 m. (tiksli data nenustatyta) Apygardos viešųjų darbų direkcija pavadinta Viešųjų darbų direkcija.[3]

Vietoj Viešųjų darbų direkcijos 1932-07-01 įsteigtas Vilniaus vaivadijos valdybos Viešųjų darbų skyrius.[4]

Vilniaus vaivadijos valdybos Viešųjų darbų skyrius 1933-05-02 pertvarkytas į Komunikacijų ir statybos skyrių.[5]

Vilniaus vaivadijos valdybos Apygardos viešųjų darbų direkcijos, vėliau - Viešųjų darbų direkcijos, Viešųjų darbų skyriaus bei Komunikacijų ir statybos skyriaus vadovai buvo pavaldūs Vilniaus vaivadai.

Vilniaus vaivadijos valdyba bei jos skyriai nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Fondo sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyrius žymėjo valstybės sieną, kontroliavo matininkų, kelių bei architektūros ir statybos valdybų, statybos komitetų, vandens ūkio ir transporto įmonių, elektros stočių darbą, sudarė ir pildė valstybės turto kadastrą, administravo valstybinius pastatus, prižiūrėjo bei tvarkė kelius, tiltus, upių ir ežerų krantus, karių kapines, ruošė melioracijos projektus, tvirtino pastatų, kelių, tiltų statybų projektus ir kontroliavo jų vykdymą, registravo transporto priemones, išduodavo vairuotojų pažymėjimus, saugojo kultūros paveldą, rūpinosi turizmo vystymu.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyriaus dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo akto nėra.

Archyvo apskaitos dokumentuose 1949–1950 m. buvo įrašytas fondo Nr. 154 31 apyrašas, 2250 bylų. 1954 m. apskaitos dokumentuose įrašytas apyrašas Nr. 32, 809 bylos.

Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas 1948 m. ir 1960 m. perdavė archyvui 36 fondo bylas. 1956 m. Baltarusijos TSR Polocko miesto valstybinis archyvas perdavė archyvui 6 bylas.

1967 m. tvarkant dokumentus, archyve rasta priklausančių fondui 1019 saugojimo vienetų ir 40 kg pabirų.

1954–1968 m., tvarkant dokumentus ir sudarant apyrašus, atrinkti naikinimui 1198 saugojimo vienetai.

1962 m. fondo apyrašai Nr. 1–32 buvo pertvarkyti, vietoj jų sudaryti nauji apyrašai Nr. 1–3.

1966–2001 m. į fondo apyrašus papildomai įrašytos 1173 bylos.

Iš viso fonde Nr. 154 yra 3 apyrašai, 4303 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento 1920–1922 m. veiklos dokumentų bei Naugarduko apygardos viešųjų darbų direkcijos 1921–1922 m. veiklos dokumentų.

Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyriaus veiklos bylų yra Vilniaus vaivadijos valdybos fondo Nr. 51 apyraše Nr. 10.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskričių inžinierių suvažiavimų, vaivadijos valdybos, Statybų tarybos ir Turizmo komisijos posėdžių, statybų apžiūros ir įvertinimo protokolai; veiklos ir finansinės ataskaitos; susirašinėjimo skyriaus organizavimo, pastatų, kelių, tiltų statybų ir remonto, paliktų be priežiūros pastatų valdymo, konfiskuoto nekilnojamo turto grąžinimo, sklypų išpirkimo ir nuomos, architektūros paminklų apsaugos, turizmo bei vandens ūkio vystymo, kapinių priežiūros, susisiekimo, melioracijos, viešųjų darbų organizavimo ir kitais klausimais dokumentai; valstybės pastatų, kelių, tiltų, kapinių, vandens ūkio įmonių, transporto priemonių sąrašai; Vilniaus vaivadijos žemėlapiai, sklypų planai, pastatų bei tiltų brėžiniai, statybų projektai ir sąmatos, sutartys statybos ir remonto darbams atlikti, personalo ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, poskyrių ribose – chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 2961 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo pastatų, kelių, tiltų statybų ir remonto, paliktų be priežiūros pastatų valdymo, sklypų ir pastatų išpirkimo ir nuomos, nekilnojamo turto bei darbuotojų draudimo, vairuotojų pažymėjimų išdavimo, susisiekimo ir kitais klausimais dokumentai, valstybės pastatų, transporto priemonių savininkų sąrašai, statybų sąmatos, sutartys statybos ir remonto darbams atlikti, sklypų planai, pastatų brėžiniai, prašymai leisti steigti transporto įmones, personalo ir kiti dokumentai.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Kita bylų dalis susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal struktūrą, poskyrių ribose – chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Personalo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 530 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Statybų tarybos posėdžių, statybų apžiūros ir įvertinimo protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo pastatų, kelių, tiltų statybų ir remonto, sklypų ir pastatų nuomos, nekilnojamo turto bei darbuotojų draudimo ir kitais klausimais dokumentai, valstybės pastatų, transporto priemonių, vairuotojų sąrašai, sklypų planai, pastatų bei tiltų brėžiniai, statybų projektai ir sąmatos, sutartys statybos ir remonto darbams atlikti, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Personalo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 812 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 154, ap. 1, b. 1, l. 1-2.

[2] Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1926, Nr. 6-29.

[3] LCVA. F. 51, ap. 1, b. 280.

[4] LCVA. F. 51, ap. 4, b. 550, l. 117.

[5] LCVA. F. 51, ap. 2a. b.291, l. 217.

[6] Wilenski Dziennik Wojewodzki, 1931, Nr. 13-181; LCVA. F. 51, ap. 4, b. 550, l. 117.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:51