O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1622 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STATYBOS IR SAUSKELIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 1622

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prekybos ir pramonės ministerijos Technikos statomasis departamentas (1919-01-15–1919 m. lapkričio mėn.)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Technikos statomasis departamentas (1919 m. lapkričio mėn. –1920-02-06)

Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybės įstaigų departamento Statymo skyrius (1920-02-07–1920-04-30)

Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialinės apsaugos departamento Statymo skyrius (1920-05-01–1921-01-24)

Lietuvos atstatymo komisariatas (1921-01-25–1925-05-18)

Statybos inspekcija (1925-05-19–1934-12-31)

Statybos ir sauskelių inspekcija (1935-01-01–1940-06-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Kabineto 1919-01-15 priimtame įstatyme apie Prekybos ir pramonės ministerijos žinybos dalykus ir jos sudėtį nurodyta, kad į ministerijos sudėtį įeina Technikos statomasis departamentas.1

Prekybos ir pramonės ministras 1919-06-26 pasirašė Technikos statomojo departamento sutvarkymą.2

Vadovaujantis 1919-11-17 priimtu įstatymu apie Prekybos ir pramonės ministerijos sujungimą su Finansų ministerija, Prekybos ir pramonės ministerijos Technikos statomasis departamentas nuo 1919 m. lapkričio mėn. vadinamas Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Technikos statomuoju departamentu.

Vadovaujantis Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1920-02-03 įsakymu Nr. 82 Technikos statomasis departamentas perduotas Vidaus reikalų ministerijos žinion. Vidaus reikalų ministro 1920-03-08 įsakymais Nr. 550 ir Nr. 551 nuo 1920-02-07 buvo įsteigtas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybės įstaigų departamento Statymo skyrius ir paskirtas skyriaus viršininkas.3

Nuo 1920-05-01 Savivaldybės įstaigų departamentą pavadinus Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialinės apsaugos departamentu, Statymo skyrius vadinamas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialinės apsaugos departamento Statymo skyriumi.4

Steigiamojo Seimo Pirmininkas 1921-01-25 pasirašė Lietuvos atstatymo komisariato įstatymą, pagal kurį prie Vidaus reikalų ministerijos steigiamas Lietuvos atstatymo komisariatas. Komisariatas pradėjo veikti 1921-04-01. 5

Vadovaujantis 1925-05-19 Lietuvos atstatymo komisariato įstatymo pakeitimu Lietuvos atstatymo komisariatas pavadintas Statybos inspekcija.6 Statybos inspekcija buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijai.

Nuo 1935-01-01 įsigaliojus naujiems Vidaus reikalų ministerijos etatams, Statybos inspekcija pavadinta Statybos ir sauskelių inspekcija.7

Nuo 1940-07-01 Statybos ir sauskelių inspekcijos etatai panaikinti, įsteigtas Statybos departamentas.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Technikos statomasis departamentas kontroliavo valstybinių ir privačių pastatų statybą, rengė statybos taisykles. Departamentas vadovavo apskričių ir miestų technikos statybos skyriams, išdavė leidimus statyti valstybinius, viešojo naudojimo pastatus, tiltus, tvirtino miestų ir miestelių planus, gatvių, aplinkos tvarkymo projektus, prižiūrėjo statybas, rinko ir skelbė informaciją apie statybinių medžiagų ir darbo kainas, rengė tipinius pastatų projektus, organizavo statybinių medžiagų gamybą, valstybinio turto draudimą.

Statymo skyrius ruošė statybos taisykles, tvirtino valstybinių, viešųjų pastatų projektus, ruošė tipinius pastatų projektus, kontroliavo statybos darbus, tikrino kino teatrų, kitų viešųjų pastatų atitikimą saugumo reikalavimams.9

Lietuvos atstatymo komisariato užduotis buvo organizuoti Lietuvos atstatymą miestuose ir kaimuose. Komisariatas ruošė statybos taisykles, instrukcijas, kontroliavo miestų ir apskričių atstatymo komisijų veiklą, ruošė miestų, miestelių planus, tipinius valstybinių ir visuomeninių pastatų, gatvių, kanalizacijos, vandentiekio projektus, davė leidimus statyti valstybinius, viešuosius pastatus, tvirtino jų statybos planus ir projektus, prižiūrėjo privačias statybas, rūpinosi statybininkų parengimu, statybinių medžiagų gamyba, organizavo valstybinių ir visuomeninių pastatų techninę priežiūrą, pradėjo leisti žurnalą „Statybos menas ir amatas“ („Statybos menas ir technika“).

Statybos inspekcija, vėliau Statybos ir sauskelių inspekcija ruošė statybos taisykles, instrukcijas, kontroliavo miestų ir apskričių statybos komisijų veiklą, tvirtino miestų ir miestelių planus, valstybinių, savivaldybių, tikybinių ir privačių viešojo pobūdžio pastatų, kanalizacijos ir vandentiekio projektus bei išduodavo leidimus statyti, organizavo viešųjų pastatų techninę priežiūrą, prižiūrėjo privačias statybas, kontroliavo viešuosius darbus, vieškelių, tiltų tvarkymą, miestelių ir miestų gatvių sutvarkymą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1955 m. buvo įrašyti Statybos ir sauskelių inspekcijos apyrašas Nr. 1, 1327 apskaitos vienetai, 1958 m. – apyrašai Nr. 2-7, 957 apskaitos vienetai.

1972 m. fondas buvo pertvarkytas. Apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 4, apyrašas Nr. 4 – į apyrašą Nr. 1. Apyrašo Nr. 2 bylos perkeltos į kitą fondą.

1972 m. gruodžio mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Statybos ir sauskelių inspekcijos 2285 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7.

1984 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai, 1984 m., 1991 m. į apyrašą Nr. 7 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai, 1994 m. į apyrašą Nr. 4 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1622 yra 6 apyrašai, 2295 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1880–1914 m., 1918–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Lietuvos atstatymo komisariato, Statybos ir sauskelių inspekcijos veiklos dokumentų yra Vidaus reikalų ministerijos fondo Nr. 377 apyrašuose Nr. 7 ir Nr. 8.

Yra pavienių Statybos departamento 1940 m., Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Statybos valdybos 1940–1941 m.,Lietuvos generalinės srities Vyriausiosios statybos valdybos 1942–1944 m. veiklos dokumentų.

 

Administracijos skyriaus veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti statybos įstatymų ir taisyklių projektai, Ministrų Tarybos ir biudžeto komisijos nutarimai, Pabaltijo valstybių sauskelių konferencijų, miestų ir apskričių inžinierių ketvirtojo suvažiavimo dokumentai, apskričių statybos komisijų posėdžių protokolai, inspekcijos aplinkraščiai, valstybinių pastatų patikrinimo aktai, susirašinėjimo su apskričių statybos komisijomis, kitomis įstaigomis senų trobesių nugriovimo, miestelių planavimo, tvarkymo, kaimo statybos, pastatų, darbininkų ir tarnautojų butų statybos, Vilniaus krašto pastatų priežiūros, statybos darbų kainų ir darbininkų atlyginimo nustatymo, statybinių medžiagų, personalo klausimais dokumentai, statistikos žinios apie atliktus darbus, tiltų statybą, karo metu sunaikintus gyvenamus trobesius, etatų, darbuotojų sąrašai, prašymai priimti į darbą, kino mechanikų prašymai leisti demonstruoti kino filmus bei išduoti leidimai, perkūnsargių statytojų prašymai leisti statyti perkūnsargius, matininkų sąrašai, leidimai verstis matininko amatu, Raudondvario vaikų prieglaudos remonto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Prezidentūros, Valstybės kontrolės rūmų, Dariaus ir Girėno paminklo, įvairių valstybinių pastatų, kino teatrų, prieglaudų, bažnyčių, kurortų, gyvenamųjų namų planai, statybos projektai, žemės sklypų parceliacijos planai, susirašinėjimo pastatų statybos, priežiūros, remonto, išnuomojimo, žemės sklypų skaldymo klausimais dokumentai, gatvių projektai, planai, miestelių planai.

Yra Lietuvos generalinės srities Vyriausiosios statybos valdybos veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis abėcėlės tvarka, apskričių skyriuose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 242 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Statybos leidimų, pastatų projektų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti pastatų, gatvių, paminklų, tiltų statybos, remonto, žemės sklypų skaldymo projektai, leidimai statyti, remontuoti pastatus, susirašinėjimo pastatų techninės priežiūros, išnuomojimo, remonto, statybos klausimais dokumentai, pastatų statybos, techninės priežiūros bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos. Sudaryta bylų geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1339 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Miestelių planų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti miestelių planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1880–1914 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys.

 

Nugriautų senų trobesių bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti susenusių trobesių patikrinimo aktai, nuotraukos, susirašinėjimo valstybinių, viešųjų pastatų administravimo, techninės priežiūros, statybos, susenusių pastatų griovimo klausimais dokumentai, trobesių anketos, žinios apie valstybinius pastatus, pastatų, žemės sklypų brėžiniai, kelių, tiltų sutvarkymo sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, nuotraukos, brėžinys.

 

Valstybinių įstaigų ir gyvenamųjų pastatų projektų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti tipiniai pastatų, tiltų projektai, valstybinių įstaigų ir gyvenamųjų pastatų, kanalizacijos, vandentiekio įrenginių projektai, miestelių išplanavimo, užstatymo planai, miestų, miestelių planai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 322 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitosskyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 377, ap. 7, b. 238, l. 62-67.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 11.

3 LCVA. F. 377, ap. 7, b. 241, l. 131, 99, 21, 5; b. 239, l. 32, 36. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 113, 114.

4 LVŽ, 1920 m., Nr. 33-384. LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 137.

5 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1921 m., Nr. 56-530, 63-575. LCVA. F. 377, ap. 7, b. 258, l. 9-12, 20.

6 VŽ, 1925 m., Nr. 192-1303.

7 VŽ, 1934 m., Nr. 461-3218.

8 VŽ, 1940 m., Nr. 715-5637. LCVA. F. 379, ap. 1, b. 291, l. 14, 9. F. 1622, ap. 1, b. 38.

9 LCVA. F. 377, ap. 7, b. 231, l. 17.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-07 08:43