O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-102 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR STATYBOS MINISTERIJOS VALSTYBINIO KAIMŲ STATYBOS TRESTO NR. 7 FONDĄ NR. R-102

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinis statybos-montavimo trestas „LIETŽEMŪKSTATYBA“ („ЛИТСЕЛЬСТРОЙ“) (1954-01-23–1954-09-12)

Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos Respublikinis statybos-montavimo trestas „LIETŽEMŪKSTATYBA“ („ЛИТСЕЛЬСТРОЙ“) (1954-09-13–1954-12-31)

Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos Valstybinis teritorinis kaimų statybos trestas Nr. 7 (1955-01-01–1957-06-13)

Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinis kaimų statybos trestas Nr. 7 (1957-06-14–1958-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-01-23 nutarimu Nr. 55 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinio statybos-montavimo tresto organizavimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinis statybos-montavimo trestas „LIETŽEMŪKSTATYBA“.1 Respublikiniam statybos-montavimo trestui buvo perduotos Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos statybos-montavimo kontoros.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-09-13 nutarimu Nr. 638 „Sąjunginės-respublikinės Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos organizaciniai klausimai“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinis statybos-montavimo trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijai.2

Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministro 1955-01-08 įsakymu Nr. 6 nuo 1955-01-01 Respublikinio statybos-montavimo tresto „LIETŽEMŪKSTATYBA“ pagrindu buvo organizuotas Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos Valstybinis teritorinis kaimų statybos trestas Nr. 7.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 278 „Lietuvos TSR statybos ministerijos organizavimo klausimai“ Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR statybos ministerija.4Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos Valstybinis teritorinis kaimų statybos trestas Nr. 7 pavadintas Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybiniu kaimų statybos trestu Nr. 7.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-03-24 potvarkiu Nr. 289p ir Lietuvos TSR statybos ministro 1958-04-01 įsakymu Nr. 98 Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinis kaimų statybos trestas Nr. 7 nuo 1958-04-01 likviduotas.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Respublikinis statybos-montavimo trestas „LIETŽEMŪKSTATYBA“ – Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinis kaimų statybos trestas Nr. 7 organizavo statybos ir montavimo darbus kaimo vietovėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1958-04-29 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinio kaimų statybos tresto Nr. 7 perėmė 341 bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1, Nr. 1l ir Nr.2.

1987-10-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR statybos ministerijos perėmė 21 Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinio kaimų statybos tresto Nr. 7 neaprašytą bylą.

1987-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR statybos ministerijai 222 Lietuvos TSR statybos ministerijos Valstybinio kaimų statybos tresto Nr. 7 darbuotojų asmens bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1989-06-07 fondas pertvarkytas: buvo sudarytos 64 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2, atrinkta naikinti 14 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-102 yra 2 apyrašai, 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Apyraše Nr. 1 įrašytos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių statybos-montavimo kontorų 1952–1953 m. darbo ataskaitos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos įsakymai ir potvarkiai, tresto valdytojo įsakymai veiklos klausimais, darbo ir finansų planai, metų darbo ataskaitos, žinios apie personalą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tresto ir pavaldžių organizacijų etatų sąrašai, sąmatos ir metų balansai, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai.

Apyraše įrašytos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių statybos-montavimo kontorų 1952–1953 m. darbo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai personalo klausimais, algų žiniaraščiai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 330, l. 36.

2 LCVA. F-R-754, ap. 1, b. 341, l. 369.

3 LCVA. F. R-102, ap. 1, b. 15, l. 30.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 259.

5 LCVA. F. R-102, ap. 1, b. 53, l. 93.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:55