O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1072 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REMONTO-STATYBOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-1072

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Remonto-statybos valdyba (1941-05-16–1941 m. birželio mėn., 1944-08-25–1946-03-24)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Remonto-statybos valdyba (1946-03-25–1951-09-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-16 nutarimu Nr. 508 buvo įsteigta Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Remonto-statybos valdyba.1

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Remonto-statybos valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-25 įsakymu Nr. 20Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Remonto-statybos valdybos veikla buvo atkurta.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Remonto-statybos valdyba pavadinta Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Remonto-statybos valdyba.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-09-14 nutarimu Nr. 808 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Remonto-statybos valdyba buvo likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Remonto-statybos valdybaorganizavo pastatų statybos ir remonto darbus, vadovavo pavaldžių kontorų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1951-11-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Remonto-statybos valdybos perėmė 328 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-1072 yra 2 apyrašai, 328 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos nuostatai, finansų ir darbo planai bei ataskaitos, valdybos kontorų darbo ataskaitos, pavaldžių organizacijų veiklos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, darbuotojų sąrašai ir asmens bylos, metų balansai, algų žiniaraščiai, pastatų rekonstrukcijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 9, l. 8.

2 LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 1, l. 20.

3 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-1072, ap. 1, b. 180, l. 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:29