O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-109 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO KOMUNALINIO ŪKIO STATYBOS TRESTO FONDĄ NR. R-109

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas (1940-11-29–1941-05-20)

Valstybinis komunalinio ūkio statybos trestas (1941-05-21–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-29 nutarimu Nr. 366 įsteigtas Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas.1 Trestas veiklą pradėjo 1941-01-01.

Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariatui.

Dokumentuose trestas dar vadinamas Valstybiniu statybos ir remonto trestu.

Savo veikloje Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas vadovavosi 1927-06-29 TSRS valstybinių pramonės trestų nuostatais ir jų pakeitimais, 1940-12-27 Valstybinio komunalinio ūkio statybos ir remonto tresto statutu.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-21 nutarimu Nr. 533 Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas pavadintas Valstybiniu komunalinio ūkio statybos trestu.3

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis komunalinio ūkio statybos trestas buvo pavadintas Komunalinio ūkio statybos trestu. Trestas veiklą tęsė.4

Sudarytojo funkcijos

Valstybinis komunalinio ūkio statybos ir remonto trestas, Valstybinis komunalinio ūkio statybos trestas vadovavo komunalinio ūkio statybos įmonių veiklai, organizavo naujų bei pagalbinių įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962-10-01 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Komunalinio ūkio liaudies komisariato statybos ir remonto tresto fondas.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Valstybinis komunalinio ūkio statybos trestas“.

Iš viso fonde Nr. R-109 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto Speckontoros valdybos viršininko įsakymai, tresto susirašinėjimo su Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariatu statybų klausimais dokumentai, tarnautojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, o tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-02-05, Nr. 3(6), psl. 136 – 137.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-768, ap. 1, b. 126, l. 2-8.

3 LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 335, l. 30.

4 LCVA. F. R-1549, ap. 1, b. 28, l. 23.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:53