O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-337 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VYRIAUSIOSIOS PLENTŲ VALDYBOS STATYBOS VALDYBOS NR. 11 FONDĄ NR. R-337

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11 (Управление строительства Nо 11 Главного управления шоссейных дорог Народного комиссариата внутренних дел СССР) (1945-07-22–1946-03-14)TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11 (Управление строительства Nо 11 Главного управления шоссейных дорог Министерства внутренних дел СССР) (1946-03-15–1946-05-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS valstybės gynybos komiteto 1945-06-04 nutarimu Nr. 8924ss buvo pradėta statyti automagistralė Minskas–Kenigsbergas.[1]TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Vyriausiosios plentų valdybos viršininko 1945-07-22 įsakymu Kaune buvo organizuota TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11.Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1945-08-15 nutarimu Nr. 163s „Dėl automagistralės statybos Lietuvos TSR teritorijoje“ Statybos valdyba Nr. 11 buvo perkelta į Vilnių.Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“ TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11 buvo pavadinta TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11. TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos viršininko 1946-03-16 potvarkiu Nr. 718p nuo 1946-03-20 visi automagistralės Minskas–Kenigsbergas statybos darbai buvo nutraukti.[2]TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdybos Nr. 11 viršininkas 1946-05-09 įsakymu paskelbė apie Statybos valdybos ir jai priklausančių ūkių bei įmonių likvidavimą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdyba Nr. 11 organizavo ir kontroliavo automagistralės Minskas–Kenigsbergas statybą. Automagistralė buvo padalinta į 9 statybos rajonus. Statybos valdybą sudarė statybos rajonų kontoros, Tiekimo, Autotransporto ir Kalnakasybos kontoros bei Prekybos skyrius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos perėmė 47 TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios plentų valdybos Statybos valdybos Nr. 11 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-337 yra 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1946 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos aplinkraščiai pavaldžioms organizacijoms, valdybos, kelių statybos rajonų, Kalnakasybos ir Autotransporto kontorų viršininkų įsakymai veiklos klausimais, valdybos darbo planai, planinės užduotys, tituliniai sąrašai, magistralės statybos schemos, žemėlapiai, brėžiniai, pavaldžių organizacijų kapitalinių įdėjimų, darbo jėgos ir mokos fondo plano įvykdymo ataskaitos, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, valdybos ir pavaldžių organizacijų likvidaciniai balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1946 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 11, b. 14, l. 1.

[2] LCVA. F. R-337, ap. 1, b. 31, l. 151.

[3] LCVA. F. R-337, ap. 1, b. 31, l. 163.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:48