O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-520 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR KAIMO STATYBOS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-520

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR kaimo statybos ministerija (1965-10-21–1985-12-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1965-10-21 įstatymu „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių valstybės valdymo organų pertvarkymo“ buvo įsteigta respublikinė Lietuvos TSR kaimo statybos ministerija.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo tolesnio tobulinimo“ Lietuvos TSR kaimo statybos ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.2 Lietuvos TSR kaimo statybos ministerija baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR kaimo statybos ministerija organizavo statybos-montavimo darbus kaimo vietovėse ir rajonų centruose esančiuose objektuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-01-15, 1986-03-27 ir 1986-05-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR kaimo statybos ministerijos perėmė 1538 Lietuvos TSR kaimo statybos ministerijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1s.

1988-03-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Respublikinio kooperatinio-valstybinio statybos susivienijimo perėmė 361 Lietuvos TSR kaimo statybos ministerijos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-520 yra 2 apyrašai, 1898 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyrašo Nr. 1 bylomssudaryta chronologinė rodyklė.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS kaimo statybos ministerijos įsakymai, Lietuvos TSR kaimo statybos ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos bei Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, statybos-montavimo darbų metų programos, finansų, gamybos, darbo jėgos, naujos technikos įdiegimo planai, įmonių ataskaitos apie produkcijos plano ir išdirbio normų vykdymą, žinios apie personalą, ataskaitos apie nelaimingus atsitikimus, pavaldžių organizacijų revizijų ir patikrinimų aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos, išradimų ir racionalizacijos, saugumo technikos bei buhalterijos dokumentai, ministerijos ir pavaldžių organizacijų etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, apdovanotų darbuotojų sąrašai ir charakteristikos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1853 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyrašo byloms sudaryta chronologinė rodyklė.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR kaimo statybos ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptos raštvedybos patikrinimo aktai ir bylų nomenklatūros, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, slaptų dokumentų ir antspaudų apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1985 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:44