O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-530 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR STATYBOS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-530

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-02-04–1944-11-06)

Vyriausioji statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-11-07–1945 m. gruodžio mėn.)

Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1945 m. gruodžio mėn.–1946-03-24)

Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1946-08-07)

Lietuvos TSR statybos ministerija (1946-08-08–1954-08-29)

Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerija (1954-08-30–1957-06-13)

Lietuvos TSR statybos ministerija (1957-06-04–1988-05-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-02-04 nutarimu Nr. 38 „Dėl Vyriausiosios statybos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos organizavimo“ įsteigta Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-07 nutarimu Nr. 219 „Dėl Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įsteigimo“ Vyriausiosios statybos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pagrindu buvo įsteigta Vyriausioji statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.2

1945 m. gruodžio mėn. vėl buvo įsteigta Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“, Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Vyriausiąja statybos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-08-08 įsaku „Dėl Lietuvos TSR statybos ministerijos įsteigimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-08-31 nutarimu Nr. 539 Vyriausiosios statybos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta respublikinė Lietuvos TSR statybos ministerija.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-08-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR statybos ministerijos pertvarkymo į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministeriją“ Lietuvos TSR statybos ministerija pertvarkyta į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministeriją.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 278 „Lietuvos TSR statybos ministerijos organizavimo klausimai“ Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerijos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR statybos ministerija.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR statybos ministerija buvo panaikinta ir įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos organizavo statybos darbus respublikoje ir vadovavo statybinių medžiagų pramonės įmonių bei organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR miestų ir kaimų statybos ministerija organizavo statybos-montavimo darbus miestuose ir kaimo vietovėse statomuose objektuose.

Vyriausioji statybos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR statybos ministerija organizavo gyvenamųjų namų bei pramoninės ir kultūrinės-buitinės paskirties objektų statybą, vadovavo statybinių organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1987-12-24, 1988-06-29 ir 1988-07-29 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR statybos ministerijos perėmė 1990 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1s.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

1999-03-15 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 4 bylos.

1998-12-21 ir 2000-09-20 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perėmė 205 Lietuvos TSR statybos ministerijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-530 yra 2 apyrašai, 2199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Vyriausiosios statybos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos viršininko ir Lietuvos TSR statybos ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos ir Techninės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo, finansų, penkmečių statybos planai, metų planų įvykdymo, darbo ataskaitos, ataskaitos apie nelaimingus atsitikimus gamyboje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie personalą, kapitalinės statybos, išradimų ir racionalizacijos, darbuotojų premijavimo, buhalterijos dokumentai, pavaldžių organizacijų nuostatai ir etatų sąrašai, profsąjungos komiteto ir liaudie kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 2115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko ir statybos ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, slaptų dokumentų apskaitos žurnalai ir bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1988 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 20.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 107.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 13, l. 123; F. R-754, ap. 1, b. 65, l. 110.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 56, l. 110a.p.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 259.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:36