O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-545 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO STATYBOS KOMITETO FONDĄ NR. R-545

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-04-25–1946-03-24)

Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1955-10-18)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos ir architektūros reikalų komitetas (1955-10-19–1963-06-26)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos reikalų komitetas (1963-06-27–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis statybos reikalų komitetas (1978-09-05–1988-05-26)

Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas (1988-05-27–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-04-25 nutarimu Nr. 46 „Dėl architektūros reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įsteigimo“ buvo įsteigta Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.1

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“, Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-10-19 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto įsteigimo“ Architektūros reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos Projektų ir sąmatų svarstymo skyriaus pagrindu įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos ir architektūros reikalų komitetas.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1963-06-27 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto pertvarkymo iš respublikinio į sąjunginį-respublikinį organą“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos ir architektūros reikalų komitetas pavadintas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybiniu statybos reikalų komitetu (ГОССТРОЙ Литовской ССР).4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku „Dėl kai kurių Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų pavadinimų pakeitimo ir pertvarkymo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos reikalų komitetas pavadintas Lietuvos TSR valstybiniu statybos reikalų komitetu.5

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis statybos reikalų komitetas buvo panaikintas ir įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas.6

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas buvo likviduotas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Architektūros reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (vėliau – prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos), Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos ir architektūros reikalų komitetas tvirtino miestų ir gyvenamųjų vietovių planavimo ir statybos projektus, kontroliavo statybos kokybę, rengė tipinius projektus ir standartus gyvenamųjų namų statybai, vadovavo projektavimo organizacijų veiklai, buvo atsakingas už architektūros paminklų apsaugą ir restauravimą.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis statybos reikalų komitetas, Lietuvos TSR valstybinis statybos reikalų komitetas, Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas organizavo respublikinių pramonės objektų ir miestų statybos vystymo bei architektūros mokslinių techninių programų rengimą, teikė pasiūlymus dėl miestų ir pramonės objektų generalinių planų ir schemų rengimo, atliko statybų projektų ekspertizę, kontroliavo leidimų statyboms išdavimą ir pavaldžių projektavimo organizacijų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-08-01 ir 1988-08-02 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto perėmė 4297 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1a.

1999-03-16 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 5 bylos.

1998-12-21 ir 2000-09-20 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perėmė 465 Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 1a ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-545 yra 3 apyrašai, 4767 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko ir komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, Architektų tarybos, Techninės tarybos, skyrių posėdžių protokolai, techninių pasitarimų protokolai, protokolai ir ekspertizių išvados apie objektų statybas ir rekonstrukcijas, metų finansų ir darbo jėgos planai, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų tipinio projektavimo darbų planai, užduotys, sąmatos, grafikai, avarijų statybose ir pastatų deformacijų tyrimo dokumentai, darbo ataskaitos, žinios apie personalą, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, valdybos, komiteto ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, buhalterijos, racionalizacinių pasiūlymų ir naujos technikos įdiegimo, miestų išplanavimo ir užstatymo, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4574 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, ekspertų komisijos posėdžių protokolai, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto Kolegijos, Techninės tarybos posėdžių protokolai, biudžetinių projektavimo darbų planai ir ataskaitos, pavaldžių organizacijų naujos technikos planų įvykdymo bei darbo apmokėjimo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statybinių konstrukcijų avarijų tyrimo aktai, žinios apie personalą, išradimų ir racionalizacijos bei kapitalinės statybos dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos ir buhalterinės ataskaitos, likvidacinis balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 30.

2 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 71, l. 162 a.p.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 150, l. 111.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11.

6 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:35