O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-814 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO STATYBOS KOMITETO SKAIČIAVIMO CENTRO „SISTEMA“ FONDĄ NR. R-814

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR statybos ministerijos Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“ (1979-01-01–1988-05-26)

Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“ (1988-05-27–1988-12-31)

Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Skaičiavimo centras „Sistema“ (1989-01-01–1990-06-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR statybos ministerijos 1978-12-29 įsakymu Nr. 564 nuo 1979-01-01 buvo įsteigtas Lietuvos TSR statybos ministerijos Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR statybos ministerija buvo panaikinta ir įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas.2Lietuvos TSR statybos ministerijos Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“ pavadintas Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Informaciniu skaičiavimo ir gamybos valdymo centru „Sistema“.

Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto 1988-11-04 įsakymu Nr. 64 nuo 1989-01-01 Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“ pavadintas Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Skaičiavimo centru „Sistema“.3

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-22 Įstatymu Nr. I-61 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įstatymas“4 ir Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis statybos komitetas nuo 1990-06-01 buvo panaikintas ir įsteigta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija. Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Skaičiavimo centras „Sistema“ pavadintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos Skaičiavimo centru „Sistema“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR statybos ministerijos Informacinis skaičiavimo ir gamybos valdymo centras „Sistema“ – Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Skaičiavimo centras „Sistema“ atliko skaičiavimo darbus projektavimo ir statybos susivienijimams, organizacijoms bei Statybos ministerijai (Komitetui), projektų sąmatos dokumentų automatizuotą sutvarkymą, darbo, darbo užmokesčio ir materialinių išteklių mechanizuotą apskaitą, diegė planavimo ir apskaitos normavimo metodus, rinko ir tvarkė operatyvinę informaciją apie statybos objektus ir organizacijas, ruošė, diegė ir vystė statybos valdymo automatizuotas sistemas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2000-12-28 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žinybinio archyvo perėmė 80 Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Skaičiavimo centro „Sistema“ bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-814 yra 1 apyrašas, 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1979–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos Valstybinio skaičiavimo centro „Sistema“ 1990–1992 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skaičiavimo centro nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, darbo jėgos planai, metų plano įvykdymo ataskaitos, kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai.

Yra Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos Valstybinio skaičiavimo centro „Sistema“ 1990–1992 m. dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1979–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-530, ap. 1, b. 1504, l. 268.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

3 LCVA. F. R-545, ap. 2, b. 3, l. 9.

4 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 379.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:32