O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 126 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 126

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros atstovybė Vilniuje (Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Delegatura w Wilnie) (1924-06-01 – 1930-05-31)

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus skyrius (Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Wilnie) (1930-06-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros atstovybė Vilniuje pradėjo veiklą 1924-06-01.1 Atstovybė buvo Generalinės prokuratūros padalinys, jos vadovas buvo pavaldus Generalinės prokuratūros pirmininkui. Atstovybės jurisdikcijai priklausė Vilniaus apeliacinio teismo veiklos teritorija.

Ministrų Tarybos 1930-04-11 potvarkiu nuo 1930-06-01 Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros atstovybė Vilniuje likviduota ir įsteigtas Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus skyrius, kuris veikė Vilniaus apeliacinio teismo veiklos teritorijoje. Skyriaus pirmininkas buvo pavaldus Generalinės prokuratūros pirmininkui.

Atstovybės, vėliau skyriaus, veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1919-07-31 įstatymas apie Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros įsteigimą ir Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-12-09 potvarkis apie Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros struktūros pakeitimą.2

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus skyrius veiklą nutraukė 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus skyrius buvo valstybinė teisinė institucija, gynusi valstybės turtinius bei viešuosius interesus. Teismuose bei administracijos įstaigose skyrius atstovavo valstybės iždui bei teisės subjektams, kuriems buvo teikiamos valstybės garantijos arba kurie buvo finansuojami ar dotuojami valstybės; teikė juridines konsultacijas, reiškė nuomonę ir bendradarbiavo rengiant teisės aktus, susijusius su valstybės teisėmis ir interesais.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus skyriaus dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1951 m. fonde buvo 34 000 neaprašytų saugojimo vienetų.

Sutvarkius dokumentus, sudarytas ir 1951-10-28 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 4094 apskaitos vienetai. 29741 saugojimo vienetas atrinktas naikinti.

1978–1979, 1983, 1998 m. papildomai įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 126 yra 1 apyrašas, 4140 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lenkijos Respublikos Generalinės prokuratūros ir jos skyrių veiklos nuostatai; Vilniaus skyriaus, jo referentų veiklos ataskaitos; bylos apie nekilnojamojo turto nuosavybės teisių nustatymą, skolų išieškojimą, ūkių varžytynes, globėjo paskyrimą be šeimininko likusiam turtui arba to turto perdavimą valstybės žinion, valstybės nekilnojamojo turto ipotekos sutvarkymą ir kt.; teismų sprendimai, bankų pranešimai apie ūkius, parduodamus iš varžytynių; tirtų bylų registrai; teismo procesų, kuriuose skyrius atstovavo valstybei kaip ieškovui ar atsakovui, neginčo bylų registracijos knygos; finansų dokumentai, tarnautojų asmens bylos ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; tirtos bylos įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 126 apyraše Nr. 1 įrašyta 4140 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 Monitor Polski, 1924, Nr. 115, psl. 3; LCVA. F. 126, ap. 1, b. 44, l. 50.

2 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1919, Nr. 65-390, 1924, Nr. 107-967, 1930, Nr. 36-297.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:34