O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 128 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APELIACINIO TEISMO PROKURATŪROS FONDĄ NR. 128

2007-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prokuroras prie Vilniaus apeliacinio teismo (Prokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie) (1919-09-26–1920-07-23)

Prokuroras prie Vilniaus apeliacinio teismo (Prokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie) (1920-11-26–1929-06-30)

Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūra (Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Wilnie) (1929-07-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-09-05 potvarkiu nuo 1919-09-26 steigiant Vilniaus apeliacinį teismą, įsteigtos ir prokuroro bei prokuroro padėjėjų (podprokurator) pareigybės. Prokuroro prie Vilniaus apeliacinio teismo veikla apėmė teritoriją, buvusią prokurorų prie Vilniaus, Gardino, Lucko, Minsko apygardų teismų jurisdikcijoje. Veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-15 potvarkis apie teismų santvarką.1

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Prokuroras prie Vilniaus apeliacinio teismo, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.2

Vadovaujantis Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretu Nr. 20 prie Vilniaus apeliacinio teismo veikė prokuroras ir prokuroro padėjėjas, kurių veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos vyriausiasis kariuomenės vadas, Vidurio Lietuvos Laikinosios valdymo Komisijos Teisingumo departamento direktorius. 1920-11-26 paskirtas Prokuroras prie Vilniaus apeliacinio teismo bei jo padėjėjas.3

Nuo 1922-07-01, likvidavus Rytų Žemių apeliacinį teismą ir Prokuroro įstaigą prie Rytų Žemių apeliacinio teismo, Prokuroro prie Vilniaus apeliacinio teismo veikla apėmė teritoriją, buvusią prokurorų prie Vilniaus, Gardino, Pinsko, Naugarduko apygardų teismųjurisdikcijoje. 4

1919–1929 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja: ji buvo vadinama „Vilniaus apeliacinio teismo prokuroru“, „Prokuroru prie Vilniaus apeliacinio teismo“, Prokuroro įstaiga prie Vilniaus apeliacinio teismo.

Vadovaujantis 1928-02-06 įstatymu apie bendrųjų teismų santvarką, 1929-06-25 apeliacinių ir apygardų teismų prokuratūrų veiklos nuostatais, įstaiga nuo 1929-07-01 pavadinta Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūra.

Prokuratūros veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1928-02-06 įstatymas apie bendrųjų teismų santvarką ir 1929-06-25, 1931-11-26, 1932-12-01, 1935-07-29 patvirtinti apeliacinių ir apygardų teismų prokuratūrų veiklos nuostatai.5 Pagal šiuos teisės aktus teisingumo ministras buvo vyriausiasis prokuroras ir prižiūrėjo visų prokuratūros įstaigų veiklą. Vilniaus apeliacinio teismo prokurorasbuvo tiesiogiai pavaldus Lenkijos Respublikos teisingumo ministrui.

Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūra veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūros pagrindinis uždavinys buvo prižiūrėti, kad būtų tinkamai taikomi įstatymai. Prokuratūra pradėjo baudžiamąjį persekiojimą, organizavo ir kontroliavo ikiteisminį tyrimą, palaikė valstybinį kaltinimą, prižiūrėjo nukreiptų į teismą bylų eigą bei teismo nuosprendžių vykdymą, nagrinėjo kalinių prašymus dėl bausmės atidėjimo, bausmės atlikimo laikino nutraukimo, lygtinio paleidimo iš kalėjimo bei teikė atitinkamoms instancijoms kalinių kasacinius skundus, siūlymus dėl bylos tyrimo atnaujinimo, kontroliavo kalėjimus, vadovavo žemesnės instancijos teismų prokuratūrų veiklai ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iki 1940 m. Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūros dokumentai kartu su kitų teisminių įstaigų dokumentais buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940 m. ir 1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo aktų nėra, perduotų saugojimo vienetų skaičius nenustatytas.

Į apskaitos dokumentus 1952 m. buvo įrašytas fondo bylų apyrašas Nr. 1, 28 apskaitos vienetai, 1965 m. – apyrašas Nr. 2, 1 apskaitos vienetas. 1976 m. rasta apie 3600 Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūros fondui priklausančių bylų. 1978 m. sudaryti nauji apyrašai Nr. 1–6, 825 bylos atrinktos naikinti.

Į apskaitos dokumentus 1979-02-09 buvo įrašyti fondo Nr. 128 6 apyrašai, 2480 apskaitos vienetų. 1979 m., 1990 m., 1994 m., 1998 m. į apyrašus papildomai įrašyti 444 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 128 yra 6 apyrašai, 2924 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdžios institucijų ir vadovaujančių įstaigų bei Vilniaus apeliacinio teismo prokuroro tvarkomieji dokumentai, įstatymų projektai; apygardų teismų prokuratūrų veiklos ataskaitos, pranešimai apie politinę, visuomeninę, ekonominę padėtį teismų apygardose, įvykdytus nusikaltimus, asmenų paiešką, susirašinėjimo kalinių prašymų nagrinėjimo, kalėjimų veiklos, vizitacijų, ypatingai svarbių bylų nagrinėjimo, asmenų, kaltinamų komunistine veikla, personalo klausimais dokumentai, kaltinimo aktų, teismų nuosprendžių, apeliacinių skundų nuorašai; politinių partijų, draugijų, prokuratūrų, teisinių įstaigų, kalėjimų tarnautojų, kalinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 1 įrašyti 1054 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamųjų bylų dėl priklausymo komunistinėms organizacijoms ir veikimo jų naudai sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 2 įrašyti 993 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamųjų bylų dėl šnipinėjimo, priklausymo nacionalistinėms organizacijoms sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 3 įrašytas 151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Sekamųjų bylųapyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos baudžiamųjų bylų dėl priešvalstybinio pobūdžio straipsnių spausdinimo periodiniuose ir kituose leidiniuose sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal leidinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 4 įrašyta 200 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos baudžiamųjų bylų dėl kriminalinių nusikaltimų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 5 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apeliacinio teismo prokuratūros bei jai pavaldžių prokuratūrų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 128 apyraše Nr. 6 įrašyta 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-22, 16-142.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 128, ap. 1, b. 7, l. 152, 154. F. 127, ap. 1, b. 2048, l. 77.

3 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej,1920, Nr. 3, psl. 15, 16, Nr. 7, psl. 42, 43.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 47-415. LCVA. F. 128, ap. 1, b. 97.

55 DU RP, 1928, Nr. 12-93, 1929, Nr. 46-382, 1931, Nr. 102-784, 1932, Nr. 110-910, 1935, Nr. 55-357.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:33