O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 479 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PROKURATŪROS FONDĄ NR. 479

2007-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismo prokuratūra (1939-11-07–1940-09-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1939-11-07 Vilniaus apygardos teismui ir Vilniaus, Švenčionėlių, Valkininkų apylinkių teismams steigti įstatymu, buvo įsteigta Vilniaus apygardos teismo prokuratūra.1

Vilniaus apygardos teismo prokuratūros jurisdikcijoje buvo Vilniaus apygardos teismas, Vilniaus, Švenčionėlių ir Valkininkų apylinkių teismai. Teisingumo ministro 1940-05-11 įsakymu Nr. 5487 nuo 1940-06-01 Vilniaus apygardos teismo prokuratūros jurisdikcijai priklausė Vilniaus apygardos teismo, Kaišiadorių, Švenčionėlių, Trakų, Varėnos ir Vilniaus apylinkių teismų tardytojai.2

Prokuratūros veiklą prižiūrėjo Apeliacinių rūmų prokuroras ir teisingumo ministras - Vyriausiasis Respublikos prokuroras.

Vilniaus apygardos teismo prokuratūros veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas3 ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-21 nutarimu Nr. 129 Vilniaus apygardos teismo prokuratūra buvo perduota Lietuvos TSR prokurorui.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo”5 teismai ir prokuratūros savo darbe turėjo vadovautis TSRS įstatymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos teismo prokuratūra buvo valstybės institucija. Prokuratūra organizavo apygardos prokurorų ir tardytojų darbą bei jį kontroliavo.

Prokuratūra prižiūrėjo įstatymų vykdymą jos jurisdikcijoje buvusiose teismo įstaigose, gynė visuomenės, asmens ir valstybės teises bei interesus, palaikė valstybinį kaltinimą bylose, kėlė ieškinius, teikė kasacinius protestus dėl įstatymų nesilaikymo, prižiūrėjo sprendimų vykdymą, tyrė nusikaltimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vilniaus apygardos teismo prokuratūros fondo Nr. 479 dokumentai įrašyti 1949 m.

Dokumentai sutvarkyti ir 1951-12-26 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 156 apskaitos vienetai. 1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame buvo įrašyti 365 apskaitos vienetai. 1952-11-24 atrinkti naikinti 1099 saugojimo vienetai.

1965 m. fonde Nr. 479 buvo 1 apyrašas – Nr. 2, 365 apskaitos vienetai.

1965 m. ir 1975 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1981 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. 479 yra 1 apyrašas, 358 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų, kaltinamų antivalstybine veikla, žmogžudyste ir kitais kriminaliniais nusikaltimais, tardymo ir stebėjimo bylos, prokuratūros knygyno inventoriaus registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į suminį apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 479 apyraše Nr. 2 įrašyti 358 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1939, Nr. 674 - 4977, 4978.

2 V.Ž., 1940 m., Nr.707 - 5487.

3 VŽ, 1933 m., Nr. 419 – 2900.

4 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940 m., Nr. 2-42.

5 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:54