O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 912 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PROKURATŪROS FONDĄ NR. 912

2007-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjas (1922-10-19–1933-09-14)

Šiaulių apygardos teismo prokuratūra (1933-09-15–1940-09-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos Prezidento 1922-10-19 įsakymu paskirtas Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjas.1

Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjo jurisdikcijoje 1922 m. buvo Biržų, Joniškio, Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, Radviliškio, Salantų, Sedos, Šiaulių I ir II, Šilalės, Tauragės, Telšių ir Varnių teismų tardytojų nuovados.2

Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas.3

Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjo veiklą prižiūrėjo Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas ir teisingumo ministras.

Šiaulių apygardos valstybės gynėjo įstaiga, vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu4, nuo 1933-09-15 pavadinta Šiaulių apygardos teismo prokuratūra.

Teisingumo ministro 1933-11-25 įsakymais Šiaulių apygardos teismo prokuratūrai buvo perduotos spręsti Klaipėdos krašto baudžiamosios bylos dėl karinės prievolės pažeidimų ir tarnautojų tarnybinių nusikaltimų.5

1939 m. Šiaulių apygardos teismo prokuratūros jurisdikcijai priklausė Šiaulių apygardos tardytojai Šiauliuose ir Klaipėdoje, Šiaulių miesto I ir II, Joniškio, Kelmės, Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, Šilalės, Tauragės, Telšių apylinkių teismų tardytojai.6

Šiaulių apygardos teismo prokuratūros veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1940-07-01 laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas ir kt. teisės aktai.

Šiaulių apygardos teismo prokuratūros veiklą prižiūrėjo Apeliacinių Rūmų prokuroras, Vyriausiojo Tribunolo prokuroras ir teisingumo ministras - Vyriausias Respublikos prokuroras.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-21 nutarimu Nr. 129 Šiaulių apygardos teismo prokuratūra buvo perduota Lietuvos TSR prokurorui.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių apygardos teismo valstybės gynėjas palaikė valstybinį kaltinimą bylose, kėlė ieškinius, teikė kasacinius protestus dėl įstatymų nesilaikymo, prižiūrėjo sprendimų vykdymą, tyrė nusikaltimus, organizavo apskričių teismų tardytojų darbą bei jį kontroliavo.

Šiaulių apygardos teismo prokuratūra buvo valstybės institucija. Prokuratūra prižiūrėjo įstatymų vykdymą jos jurisdikcijoje buvusiose teismo įstaigose, gynė visuomenės, asmens ir valstybės teises bei interesus, palaikė valstybinį kaltinimą bylose, kėlė ieškinius, teikė kasacinius protestus dėl įstatymų nesilaikymo, prižiūrėjo sprendimų vykdymą, tyrė nusikaltimus.

Prokuratūra organizavo apygardos prokurorų ir tardytojų darbą bei jį kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 13 Šiaulių apygardos teismo prokuratūros fondo Nr. 912 bylų įrašyta 1967-12-22. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1981-09-18 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiauliuose perėmė 65970 Šiaulių apygardos teismo bylų, įrašytų Šiaulių apygardos teismo fondo Nr. 626 aprašuose Nr. 1 - 18. 1982–1985 m. Šiaulių apygardos teismo fondas Nr. 626 pertvarkytas - dalis bylų perkelta į Šiaulių apygardos teismo prokuratūros fondą Nr. 912. Iš viso buvo perkelti 19889 saugojimo vienetai. Buvo atlikta perkeltų iš fondo Nr. 626 ir fonde Nr. 912 buvusių dokumentų vertės ekspertizė, atrinkta naikinti 13330 saugojimo vienetų, 1128 saugojimo vienetai sujungti ir 1985-01-23 sudaryti fondo Nr. 912 nauji apyrašai Nr. 1 - Nr. 9, į kuriuos įrašyti 5444 apskaitos vienetai.

1985 m. papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 912 yra 9 apyrašai, 5454 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra Lietuvos TSR Šiaulių apygardos prokuroro 1940–1941 m. ir Šiaulių apygardos prokuroro 1941–1944 m. pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, Vyriausiojo tribunolo sprendimų nuorašai, žinios apie suimtus ir patalpintus Telšių sunkiųjų darbų kalėjime asmenis, susirašinėjimo komunistinių atsišaukimų platinimo, teisiamų asmenų psichinės būklės nustatymo, bylų nagrinėjimo ir kt. klausimais dokumentai, tardomų asmenų, nuteistų kalinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl priklausymo komunistų partijai, komjaunimo organizacijai ir veikimo jų naudai, komunistinės spaudos, literatūros, atsišaukimų leidimo ir platinimo, vėliavų iškabinimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 2 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl pasipriešinimo valdžios pareigūnams, valstybės ir vyriausybės šmeižimo, dalyvavimo ginkluotame sukilime, miško kirtimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 3 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl priklausymo nacionalistinėms, fašistinėms ir kitoms organizacijoms bei veikimo jų naudai, lietuvių tautos įžeidimo bei šmeižimo, antisemitinės literatūros platinimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 4 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl kontrabandos, šnipinėjimo užsienio valstybių naudai, valstybinės sienos pažeidimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 5 įrašyti 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl vagysčių, žmogžudysčių, apiplėšimų, padegimų, išprievartavimų, nelaimingų atsitikimų darbo metu, traukinio avarijų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: dalis bylų – pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka, dalis bylų – pagal chronologiją. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 6 įrašyta 2750 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl ginklų laikymo be leidimo, dezertyravimo iš kariuomenės, šauktinių bei pabėgusių kalinių slėpimo, neatsakingumo darbe ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 7 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo ir stebėjimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos tardymo ir stebėjimo bylos dėl dokumentų klastojimo, pinigų padirbinėjimo ir platinimo, kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, melagingų parodymų teisme, vidaus pasų įstatymo pažeidimo, valstybinio turto grobstymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 8 įrašyti 1903 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos prokuratūros tarnautojų asmens bylos ir 1927 m. algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 912 apyraše Nr. 9 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvystė   Edita Motiejūnienė

 

1 Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 116 - 911.

2 Lietuvos teismas, 1930 m., psl. 125.

3 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.

4 V. Ž. 1933 m., Nr. 419 – 2900.

5 V. Ž., 1933 m., Nr. 430 - 2979, 2980.

6 Teisininkų kalendorius, 1939 m., psl. 162.

7 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940 m., Nr. 2 - 42.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:19