O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-511 pažyma

 LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ PROKURORŲ FONDĄ NR. R-511

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Šiaulių apygardos teismo prokuroras (1940 m.–1941 m. sausio mėn.);

2. Šiaulių apskrities prokuroras (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn.);

3. Šiaulių miesto prokuroras (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn.).

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, jos teisėtvarka ir joje veikusi prokuratūra buvo sunaikinti, Lietuvai buvo primesta sovietinė teisinė tvarka. Einančio Respublikos Prezidento pareigas Ministro Pirmininko J. Paleckio 1940-07-01 aktais iš pareigų buvo atleista daugelis vadovaujančių prokuratūros darbuotojų centre ir vietose.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (toliau – LTSR LKT) 1940-09-21 nutarimu Nr. 129 Vyriausiojo tribunolo, Apeliacinių rūmų, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apygardos teismų prokuratūrų ir teismo tardytojų įstaigos buvo perduotos Lietuvos TSR prokurorui.2 Dokumentuose apygardų teismų prokurorai dar vadinami apygardų prokurorais.

Lietuvos TSR prokuratūros 1940-10-21 rašte LTSR LKT dėl prokuratūrų etatų ir pridėtame etatų projekte nurodyta, kad Lietuvos TSR prokuratūros etatuose yra 5 apygardų teismų prokurorų etatai, laikinai veikiantys nuo 1940-10-01 iki 1940-12-31, taip pat, kad „apskrityse iki naujų metų steigiamos apskričių prokuratūros.“3

Tiksli data, kada Šiaulių apygardos teismo prokuroras baigė veiklą, nenustatyta.

LTSR LKT 1940-12-17 nutarimu Nr. 420 „Dėl Lietuvos TSR miestų ir apskričių prokuratūrų patalpų“ įpareigojo miestų vykdomuosius komitetus iki 1941-01-01 aprūpinti apskričių ir miestų prokuratūras patalpomis.4

1941 m. pradžioje vietoje 5 apygardų prokuratūrų buvo įsteigtos 22 apskričių ir 4 miestų prokuratūros.5Tiksli data, kada 1941 m. sausio mėn. Šiaulių apskrities prokuroras ir Šiaulių miesto prokuroras pradėjo veiklą, nenustatyta.

Apskričių ir miestų prokurorus skyrė Lietuvos TSR prokuroras, tvirtino SSRS prokuroras, prokurorų darbą prižiūrėjo Lietuvos TSR prokuroras.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl laikino taikimo RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje, LTSR teismai ir prokuratūros nuo 1940-12-01 savo darbe turėjo vadovautis RTFSR baudžiamaisiais ir civiliniais kodeksais,6 kitais sovietų valdžios priimtais teisės aktais.

Šiaulių apskrities ir miesto prokurorų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas. 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo po 1940-06-15 išleistus teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus. 

 

Sudarytojų funkcijos

 

Šiaulių prokurorai pagal savo kompetenciją prižiūrėjo, kad valstybės įstaigos, įmonės bei asmenys nepažeistų įstatymų, organizavo ikiteisminį tyrimą ir jam vadovavo, kėlė ieškinius, palaikė kaltinimus, pagal priklausomybę perdavė bylas teismams, teikė kasacinius protestus, prižiūrėjo nuosprendžių vykdymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pertvarkant Šiaulių apygardos teismo fondą, rastos 175 Šiaulių prokurorų bylos. 1983-01-18 buvo sudarytas fondo apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 175 apskaitos vienetai. 1983-09-26 papildomai į apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-511 yra 1 apyrašas, 177 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų. Apyraše įrašytos visų prokuratūrų, veikusių Šiauliuose, tardymo bylos. Yra Lietuvos Respublikos prokurorų pradėtų bylų, dalis bylų buvo baigtos Lietuvos generalinės srities prokurorų.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šiaulių apygardos prokuroro pranešimai apie svarbesnius įvykius apygardoje, Šiaulių apskrities prokurorui atsiųsti Šiaulių apskrities vykdomojo komiteto nutarimai ir potvarkiai, Šiaulių apygardos, Šiaulių apskrities bei Šiaulių miesto prokuratūrų prokurorų bylos dėl spekuliacijos, vagysčių, nužudymų, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, padegimų ir kitų nusikaltimų.

Didesnė dalis tardymo bylų apyraše įrašyta pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka, kita dalis bylų – pagal chronologiją, nurodant kaltinimą, be kaltinamųjų pavardžių.

Iš viso fondo Nr. R-511 apyraše Nr. 1 įrašyti 177 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-475, ap.1, b. 4.

2 LCVA, F. R-813, ap.1, b. 8, l. 40.

3 LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 344, l. 31–39.

4 LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 498.

5 Visuotinė lietuvių enciklopedija, XII t., V., 2007 m., psl. 174.

6 LCVA, F. R-813, ap. 1, b. 8, l. 1–4.

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:52