O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-727 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PROKURORO FONDĄ NR. R-727

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismo prokuroras (Staatsanwalt beim Bezirksgericht Wilna) (1941-07-17–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, Vilniuje ir Vilniaus srityje teismų įstaigas atkūrė Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas. Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto teismų skyriaus 1941-07-17įsakymu Nr.49 buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo prokuroras.1

Vilniaus apygardos teismo prokuroro darbą prižiūrėjo Apeliacinių rūmų prokuroras, kurio darbą kontroliavo vokiečių teismo prokuroras.

Tiksli data, kada 1944 m. Vilniaus apygardos teismo prokuroras baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismo prokuroras atstovavo valstybę teismo posėdžiuose, prižiūrėjo įstatymų vykdymą teismų įstaigose, pristatė kaltinimo bylas teisme, kontroliavo tardytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo 1951-06-20 Dokumentų naikinimo akte nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismo prokuroro fonde Nr. R-727 buvo 5797 saugojimo vienetai, iš jų atrinkti naikinimui 2144 saugojimo vienetai.

1959-07-01 fonde Nr. R-727 buvo 3607 bylos, įrašytos į apyrašus Nr. 1- 6.

Sutvarkius rastus dokumentus 1965-09-27 ir 1976-03-09 papildomai į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 6 buvo įrašytas121 apskaitos vienetas, 1974-02-08 iškelta 20 bylų į kitus fondus.

Iš viso fonde Nr. R-727 yra 6 apyrašai, 3708 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Tarnautojų asmens ir tardymo bylose yra 1939 m. dokumentų.

Fonde yra 1939–1940 m. Vilniaus apygardos teismo prokuroro ir 1941 m. Lietuvos TSR Vilniaus miesto prokuroro pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos prokuratūros tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tardymo bylos dėl nužudymų, vagysčių, plėšikavimo, kūno sužalojimo, padegimų ir kitų nusikaltimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 561 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tardymo bylos dėl vagysčių, plėšimų, nužudymų, padegimų, kūno sužalojimo, autoavarijų, išžaginimų ir kitų nusikaltimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1258 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos tardymo bylos dėl vagysčių, plėšimų, nužudymų, padegimų, kūno sužalojimo ir kitų nusikaltimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1045 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tardymo bylos dėl vagysčių, plėšimų, nužudymų, kūno sužalojimo, vaiko pagrobimo ir kitų nusikaltimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta abėcėlinė bylų, įrašytų apraše, rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 301 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir tardymo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto teismų skyriaus, Rytų krašto Reicho komisaro, Generalinio komisaro Kaune, Apeliacinių rūmų prokuratūros, teisingumo generalinio tarėjo tvarkomieji dokumentai, Vilniaus apygardos teismo prokuroro įsakymai, žinios apie tardytojų ir prokuroro padėjėjų bylų eigą, susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, prokuratūros tarnautojų sąrašai, algų lapai, finansų dokumentai.

Tardymo bylos dėl vagysčių, plėšimų, nužudymų, kūno sužalojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, spekuliacijos, melagingų parodymų teisme, avarijos geležinkelyje, neteisėto ginklo laikymo, padegimų, išprievartavimų ir kitų nusikaltimų, tardymo bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tardymo bylos - pagal temas ir kaltinamųjų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 523 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-727, ap. 6, b. 1, l. 2, 3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:44