O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1778 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ KOLEGIJOS FONDĄ NR. 1778

2008-07- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos evangelikų reformatų kolegija (1919-08-16–1942 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Reformatų bažnyčia veiklą Lietuvoje pradėjo XVI a.1 Kasmet rinkdavosi sinodai. Pirmasis sinodas Nepriklausomoje Lietuvoje susirinko 1918 m.

Lenkams okupavus Vilniaus kraštą, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia pasidalijo į dvi savarankiškas dalis, veikusias Vilniaus krašte ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Laikinasis Lietuvos evangelikų reformatų sinodas Švobiškyje 1919-08-16 nutarė įsteigti Lietuvos evangelikų reformatų kolegiją Biržuose.2

1940-01-06 Vilniuje susirinko bendras Lietuvos evangelikų reformatų sinodas, kuriame Vilniaus sinodas ir laikinasis Lietuvos evangelikų reformatų sinodas susijungė į bendrą Lietuvos evangelikų reformatų sinodą. Vietoje Lietuvos evangelikų reformatų kolegijos Biržuose ir Vilniaus evangelikų reformatų konsistorijos buvo išrinkta nauja vykdomoji valdžia – Lietuvos evangelikų reformatų kolegija. Kolegijos laikinoji būstinė buvo Biržuose.

Kolegijai vadovavo prezidentas, kurį tvirtino Respublikos Prezidentas. Kolegijos narius tvirtino švietimo ministras. Kolegijos veiklą prižiūrėjo Švietimo ministerija.

Lietuvos evangelikų reformatų kolegija savo veikloje vadovavosi 1637 m. agenda (dar vadinama konstitucija), Lietuvos evangelikų reformatų sinodų kanonais, memorialais.3

Lietuvos evangelikų reformatų kolegija veiklą tęsė ir okupacijų metais. Kolegija tebeveikia iki šiol.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos evangelikų reformatų kolegija buvo evangelikų reformatų bažnyčios vykdomosios valdžios įstaiga. Ji vykdė sinodo memorialus, atstovavo bažnyčiai teismuose, valstybės įstaigose, tvarkė Lietuvos evangelikų reformatų turtą, sprendė skyrybų, pavardžių keitimo ir kitus klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1972 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio istorijos archyvo perėmė 40 neaprašytų Lietuvos evangelikų reformatų kolegijos fondo bylų.

1974 m., sutvarkius gautus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1778 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos evangelikų kunigų sąjungos įstatai, Kolegijos tarnautojų pensijų pašalpų fondo statutas, evangelikų reformatų sinodo memorialai, sinodo, kolegijos, Kauno evangelikų reformatų parapijos steigiamojo posėdžių protokolai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų, Švietimo ir Žemės ūkio ministerijomis, Biržų miesto valdyba, kolegijos įgaliotiniais sinodo šaukimo, kapinių priežiūros, pavardžių keitimo, evangelikų reformatų mokyklų padėties, bažnyčios Kaune statymo, atlyginimų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Vyriausiojo Lietuvos tribunolo ir Kauno apylinkės teisėjo nutarimai skyrybų klausimais, asmenų prašymai pereiti į evangelikų reformatų tikėjimą, metrikų nuorašai ir liudijimai, žinios apie sinodo namus, nuomos mokesčius, Kauno evangelikų reformatų bažnyčios ir evangelikų reformatų kolegijos namo Biržuose statybos ir finansų dokumentai, planai, studentų prašymai skirti pašalpas, gavusiųjų pašalpas sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1778, ap. 1, b. 15, l. 1.

2 LCVA. F. 391, ap. 4, b. 625, l. 50-51; F 1778, ap. 1, b. 1, l. 1-2.

3 LCVA. F. 1778, ap. 1, b. 9, l. 65; b. 15, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:27