O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-679 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VAKARŲ LIETUVOS APSAUGINĖS SRITIES KOMENDANTŪROS (822-OSIOS KARO LAUKO KOMENDANTŪROS) FONDĄ NR. R-679

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

822-oji karo lauko komendantūra (Feldkommandantur 822) (1944 m.–1944-07-11)

Vakarų Lietuvos apsauginės srities komendantūra (822-oji karo lauko komendantūra) (Kommandantur des Sicherungsgebietes West-Litauen (Feldkommandantur 822)) (1944-07-12–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

822-oji karo lauko komendantūra veikė Šiauliuose nuo 1944 m. pradžios (tiksli data nenustatyta). Komendantūra buvo perkelta į Šiaulius iš Rusijos, Šiaurės armijų grupės užnugario srities. Iki tol Šiauliuose veikė laikina karo lauko komendantūra, kuriai vadovauti Lietuvos apsauginės srities komendantas buvo paskyręs čia dislokuoto vermachto dalinio vadą.1

Komendantūra dokumentuose taip pat vadinama „822-oji (V) karo lauko komendantūra“ („Feldkommandantur (V) 822“).

822-oji karo lauko komendantūra buvo pavaldi 396-ajai vyriausiajai karo lauko komendantūrai.

Nuo 1944-07-12 komendantūra pavadinta „Vakarų Lietuvos apsauginės srities komendantūra (822-oji karo lauko komendantūra)“ ir tapo tiesiogiai pavaldi vermachto vadui Rytų krašte (Wehrmachtsbefehlshaber Ostland).2

Komendantūros veiklos teritorija sutapo su Šiaulių apygardos komisaro veiklos teritorija. Komendantūrai buvo pavaldžios vietos komendantūros.

Komendantūros veiklos pabaigos 1944 m. tiksli data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

822-osios karo lauko komendantūros, Vakarų Lietuvos apsauginės srities komendantūros (822-osios karo lauko komendantūros) pagrindinis uždavinys buvo užtikrinti kariuomenės užimtos teritorijos saugumą bei kariuomenės aprūpinimą.

Komendantūra organizavo tiltų, kelių, amunicijos sandėlių ir kitų karinių objektų apsaugą, kovą su partizanais ir sabotuotojais, kariuomenės dalinių bei karinių įstaigų įkurdinimą, aprūpinimą maistu, transporto priemonėmis ir kt., priešlėktuvinę apsaugą. Rūpinosi tvarkos ir kariškių drausmės palaikymu. Komendantūros kompetencijai taip pat priklausė karo belaisvių reikalai, kariškių sveikatos priežiūros, sanitarijos klausimai.

Komendantūros žinioje veikė karo lauko žandarmerija. Prie komendantūros veikė karo lauko teismas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1953-10-02 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 8 apskaitos vienetai.

1995-05-31 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1975 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-679 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, vokiečių ir lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti:

Vakarų Lietuvos apsauginės srities komendantūros (822-osios karo lauko komendantūros) komendanto aplinkraštis apie komendantūros pavadinimo ir pavaldumo pasikeitimą,

Raseinių vietos komendantūros bei SS ir policijos vado Šiauliuose įstaigos pranešimai apie partizanų įvykdytus užpuolimus, akciją prieš partizanus, pabėgusių karo belaisvių suėmimą, suimtųjų apklausos protokolai, karinių įstaigų pranešimai apie jose tarnavusių rusų ir turkmėnų dezertyravimą, karo lauko žandarmerijos dokumentai apie konfliktų tarp vokiečių kariškių ir lietuvių policininkų, tarp kariškių ir civilių gyventojų, drausmės pažeidimų, vagysčių bei kitų įvykių tyrimą, patrulių sulaikytų vokiečių kariškių, atsiskyrusių nuo savo dalinių, kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Generolo E. Justo parodymai. Laisvės kovų archyvas, Nr. 10, 1994 m., psl. 173, 175; www.lexicon-der-wehrmacht.de.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-679, ap. 1, b. 2, l. 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:32