O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1020 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1020

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės apskrities viršininkas (1918–1921 m.)

Marijampolės miesto ir apskrities viršininkas (1921–1935 m.)

Marijampolės apskrities viršininkas (1935–1940 m.)

Marijampolės apskrities viršininkas (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Marijampolės apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Marijampolės apskrities viršininkas 1918–1921 m. ir 1935–1944 m. dokumentuose vadinamas Marijampolės apskrities viršininku, o 1921–1935 m. – Marijampolės miesto ir apskrities viršininku.

Tiksli data, kada Marijampolės apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

1941–1944 m. galiojo tik tos 1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.2Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Generalinio komisaro Kaune 1942–05–07 instrukcija „Apskrities viršininko kompetencija ir užduotis bei jo įstaigos suskirstymas.“3

Tikslios datos, kada 1941 m. Marijampolės apskrities viršininko įstaiga buvo atkurta ir pradėjo veiklą, bei kada 1944 m. nutraukė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1957–09–19 perdavė archyvui 4342 Marijampolės apskrities viršininko bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – Nr.6. Perduoti apyrašai Nr.1-6 archyve peršifruoti į Nr.2-6. Apskaitos duomenimis 1959- 07-23 fonde buvo 4360 apskaitos vienetų įrašytų apyrašuose Nr.1-7.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1959–10–22 perdavė archyvui 1267 bylas, įrašytas apyraše Nr.8.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961–1969 m. papildomai į fondo apyrašus Nr.1, 2, 6, 7 ir 8 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

1973–06–27 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perdavė archyvui 41 neaprašytą bylą. 1973-08-10 į sudarytus naujus apyrašus Nr.9 ir Nr.10 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į fondo apyrašus Nr.2 ir 7 1980 m., 1996 m. ir 2000 m. buvo įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1020 yra 10 apyrašų, 5758 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1940–1941 m. ir 1941-1944 m. pavienių dokumentų.

Dalis apyraše Nr.7 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasus bei apsigyventi Lietuvoje, dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Organizacijų, draugijų ir sąjungų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos organizacijų, partijų, sąjungų, draugijų, klubų bei jų skyrių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal organizacijų, draugijų ir jų skyrių pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 644 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1229 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasus bei apsigyventi Lietuvoje, dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 898 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, ir pensininkų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos pensininkų ir asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė–abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 317 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, turinčių susisiekimo priemones, ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos asmenų, turinčių susisiekimo priemones, ir policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 188 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Sekretoriato, Policijos, Administracijos, Ginklams leidimų išdavimo, Savivaldybių, Spaudos ir draugijų, Sveikatos apsaugos, Užsienio ir vidaus pasų, Svetimšalių, Darbo inspekcijos ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities, valsčių ir miestų tarybų ir valdybų posėdžių protokolai; nuovadų viršininkų pranešimai apie gyventojų nuotaikas, organizacijų veiklą, komunistinių atsišaukimų platinimą, kriminalinius nusikaltimus, ieškomus asmenis, nelaimingus atsitikimus; spaustuvių pranešimai apie išleistus leidinius, žinios apie svetimšalius, mokesčių ir baudų išieškojimą, policijos nuovadų darbą ir apginklavimą, susirgimus užkrečiamomis ligomis ir kt.; nutrauktos kriminalinės bylos, susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, ūkiniais, finansiniais, kelių taisymo, pasų išdavimo, baudų išieškojimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; revizijų aktai, apskrities įmonių ir jų savininkų, žydų metrikacijos punktų bei jų vedėjų ir rabinų, ugniagesių, svetimšalių sąrašai; piliečių ir draugijų prašymai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, draugijų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Valsčių tarybų posėdžių protokolai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka. Piliečiams išduotų leidimų ginklui laikyti bylos – pagal chronologiją. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 1151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra arešto namų brėžinių.

 

Personalo ir karių šeimų šelpimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos apskrities viršininko įstaigos tarnautojų asmens bylos, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, karių šeimų šelpimo bylos, žinios apie asmenis, norinčius išvykti į užsienį, leidimai užsienio pasams gauti.

Ayrašas dalinai suminis. Karių šeimų šelpimo ir tarnautojų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes, abėcėlės tvarka. Kitos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 1287 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko įsakymai, asmenų, nelegaliai perėjusių administracinę liniją, ir svetimšalių asmens dokumentai, susirašinėjimo draugijų veiklos klausimais dokumentai.

Svetimšalių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, veiklos bylos – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos, dvarų darbininkams ir karių šeimoms pašalpų, policijos tarnautojų atlyginimo ir komandiruotpinigių išmokėjimo lapai.

Atlyginimo, komandiruotpinigių ir pašalpų išmokėjimo lapų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o darbuotojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., p. 157, 163, 167 - 169.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 17 - 18.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:01