O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1022 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1022

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sedos apskrities viršininkas (1918–1919 m. liepa)

Mažeikių apskrities viršininkas (1919–07–01 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Sedos apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

1919–07–01 „Apskričių sienų ir jų centrų“ įstatymu Mažeikiai tapo apskrities centru.2

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–12 įsaku,3 Mažeikių apskrities viršininkas įstaigos turtą bei jos archyvą 1940–11–21 perdavė Vykdomojo komiteto pirmininkui.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.5

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Mažeikių apskrities viršininko fonde 1952–12–23 buvo 29 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1963 m., ir 1965–1967 m. į apyrašus papildomai buvo įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1022 yra 2 apyrašai, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1941 m. dokumentų.

 

Svetimšalių ir policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos svetimšalių ir policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.1022 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Bendrojo ir Svetimšalių skyrių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, asmenų be pilietybės asmens bylos, pilietybės suteikimo svetimšaliams dokumentai, apskrities viršininko įstaigos ir policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, piliečių asmens pažymėjimai; gyvenančių apskrityje asmenų registracijos žurnalai.

Svetimšalių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1022 apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R – 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

4 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 257, l. 3.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

6 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 14:04