O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1052 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO LAIKINOSIOS VALDYBOS FONDĄ NR. 1052

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos laikinoji valdyba (Bpeмeннoe yпpaвлeниeBилeнcкoгo oкpyгa) (1939-09-20 – 1939 m. rugsėjis)

Vilniaus miesto laikinoji valdyba (Bpeмeннoe yпpaвлeниe г. Bильнo) (1939 m. rugsėjis – 1939 m. spalis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Raudonajai armijai 1939 m. rugsėjo mėn. užėmus Vilnių ir Vilniaus kraštą, Baltarusijos fronto karinės tarybos nutarimu Nr. 1 (data nenustatyta) valdžią Vilniaus krašto teritorijoje perėmė Vilniaus apygardos laikinoji valdyba. Apie valdžios perėmimą valdyba paskelbė savo 1939-09-20 nutarime Nr.1.1 Vilniaus apygardos laikinoji valdyba buvo karinės administracijos institucija.

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus apygardos laikinoji valdyba buvo pertvarkyta į miesto valdybą ir pavadinta Vilniaus miesto laikinąja valdyba. Tai jau buvo civilinės valdžios organas.2 Pavadinimas ,,Vilniaus miesto laikinoji valdyba” fondo dokumentuose ir laikraštyje „Biлeнcкaя пpaўдa“ naudojamas nuo 1939-09-26. Dokumentų, kuriais remiantis įstaiga reorganizuota, nerasta.

Vilniaus miesto laikinoji valdyba nustojo veikti 1939 m. spalio mėn., Lietuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą. Tiksli data, kada Vilniaus miesto laikinoji valdyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos laikinoji valdyba buvo įkurta visoms Raudonosios armijos užimto Vilniaus ir Vilniaus krašto gyvenimo sritims tvarkyti, įvedant socialistinį režimą . 3

Valdyba 1939-09-20 nutarime Nr.1 nurodė organizuoti kaimų komitetus, kurie turėjo konfiskuoti dvarams, palivarkams, bažnyčioms, aukštiems valdininkams priklausančias žemes ir perduoti jas neturtingiems valstiečiams, organizuoti Vilniuje darbininkų gvardiją, uždraudė be valdybos leidimo organizuoti susirinkimus, demonstracijas, vaikščioti po miestą po 8 val. vakaro, liepė atiduoti ginklus. Buvo siekiama organizuoti įmonių, parduotuvių, įstaigų normalų darbą. Visuomeninių organizacijų vadovams 1939-09-26 nutarime nurodyta įregistruoti organizacijas Vilniaus miesto laikinojoje valdyboje. Vilniaus miesto laikinoji valdyba 1939-10-06 pritarė Baltstogės miesto laikinosios valdybos siūlymui dalyvauti rinkimuose į Vakarų Baltarusijos Liaudies Susirinkimą, kurio uždavinys buvo priimti nutarimą dėl Vakarų Baltarusijos prisijungimo prie Baltarusijos TSR, kartu įsijungiant į Tarybų Sąjungą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apygardos laikinosios valdybos fondo Nr. 1052 dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra.

Aprašius rastus netvarkytus dokumentus (10 bylų), 1967-12-03 buvo sudarytas fondo Nr. 1052 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 10 apskaitos vienetų.

2005 m. patikslintas fondo pavadinimas, fondas pavadintas „Vilniaus miesto laikinoji valdyba“.

Iš viso fonde Nr. 1052 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų. Dokumentai 1939 metų. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie įmonių, įstaigų darbo organizavimą, darbininkų komitetų rinkimą, pagalbos karo pabėgėliams suteikimą, Vilniaus miesto valdybos skyrių, Vilniaus miesto rinkimų apygardų ir rajonų sąrašai, draugijų, profsąjungų įstatai ir prašymai jas įregistruoti, asmenų prašymai įdarbinti, suteikti materialinę pašalpą.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 1052 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentai 1939 metų, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 „Biлeнcкaя пpaўдa“, 1939-09-22, Nr. 1.

2 Žepkaitė R., Vilniaus istorijos atkarpa. 1939–1940, V., 1990, psl. 26.

3 Ten pat, psl. 26.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 14:02