O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1095 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1095

2005–12– Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilkaviškio apskrities viršininkas (1919–02–01–1932 m.)

Vilkaviškio miesto ir apskrities viršininkas (1932–1935 m.)

Vilkaviškio apskrities viršininkas (1935–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–02–05 įsakymu Nr.39 nuo 1919–02–01 buvo paskirtas Vilkaviškio apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vilkaviškio apskrities viršininkas 1919–1932 m. ir 1935–1940 m. dokumentuose vadinamas Vilkaviškio apskrities viršininku, o 1932–1935 m. – Vilkaviškio miesto ir apskrities viršininku.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilkaviškio apskrities viršininko įstaiga nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nenurodyta, kada ir iš kur gauti Vilkaviškio apskrities viršininko fondo dokumentai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952–09–03 fonde buvo 24 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1958 m., 1961 m., 1963 m. ir 1965 m. papildomai buvo įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1095 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Kauno apskrities viršininko fondo Nr.402 ir Alytaus apskrities viršininko fondo Nr.399 dokumentų.

Fondas nepilnas, nėra 1919–1940 veiklos dokumentų.

 

Bendrojo, Svetimšalių ir Policijos skyrių veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti asmenų be pilietybės ir policininkų asmens bylos, išlaidų sąmatos, 1919-1924 m. gimusių vyrų sąrašai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, dvarų darbininkams pašalpų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1095 apyraše Nr. 1 yra 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 377, ap. 7, b. 1, l. 34.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 14:01