O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1096 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1096

2005–12– Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities viršininkas (1919–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–01–11 įsakymu Nr.25 buvo paskirtas Kretingos apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Kretingos apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose duomenų, iš kur 1951 m. gauti Kretingos apskrities viršininko fondo dokumentai, nėra.

1952–09–02 buvo atrinktos naikinti 325 bylos, 1953–10–13 sudaryti apyrašai Nr. 1 ir 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašytos 277, į apyrašą Nr. 2 - 19 bylų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958–02–12 perdavė archyvui 1 bylą, kuri 1959 m. papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 2.

Į apyrašus 1962 m. ir 1965 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1976–09–21 sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį buvo įrašyta 190 apskaitos vienetų. Į apyrašą Nr. 2 papildomai 1976 m. įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1096 yra 3 apyrašai, 502 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Bendrojo, Policijos, Savivaldybių, Spaudos ir sąjungų, Sveikatos apsaugos ir Svetimšalių skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie santykius su kitomis valstybėmis bei įstaigomis; žinios apie vokiečių padarytus nuostolius, gyventojų ūkius, sekvestruotus butus, nusikaltimus, kovą su užkrečiamomis ligomis; svetimšalių ir policijos tarnautojų asmens bylos; draugijų, kooperacijos įstaigų, bendrovių ir bankų veiklos stebėjimo bylos; susirašinėjimo kelių taisymo, prekybos įmonių bei muitinių steigimo, karo padarytiems nuostoliams padengti komisijų steigimo, nepilnamečių turto globos, personalo klausimais dokumentai; privačių įmonių savininkų sąrašai bei anketos, apskrities gyventojų bei svetimšalių prašymai, svetimšalių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1096 apyraše Nr. 1 įrašytas 291 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kontrabandos sulaikymo protokolai, susirašinėjimo personalo, nusikaltusių asmenų paieškos klausimais dokumentai; svetimšalių be pilietybės bylos; asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, sąrašai, prašymai priimti į darbą, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1096 apyraše Nr. 2 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1096 apyraše Nr. 3 įrašyta 190 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 377, ap. 7, b. 1, l. 20.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.


LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 1096 PAPILDYMĄ

2012-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kretingos apskrities viršininko fondą Nr. 1096 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 400/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. balandžio mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti. Dalis dokumentų priklauso Kretingos apskrities viršininko fondui Nr.1096.

Sudarytos 6 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 3 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1920 –1939 m.

Iš viso fonde Nr. 1096 yra 3 apyrašai, 508 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų aprašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Į apyrašo tęsinį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 1096 apyraše Nr. 3 įrašyti 196 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES VIRŠININKO FONDO

NR. 1096 APYRAŠO NR. 3 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2016-11-16 Nr. SA-47

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kretingos apskrities viršininko fondą Nr. 1096 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-400/1 ir 2012-04-24 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-46.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 1096 buvo 3 apyrašai, 508 apskaitos vienetai.

2016 m. buvo patobulintos fondo Nr. 1096 apyrašo Nr. 3 bylų antraštės, patikslintos dokumentų chronologinės ribos, patikrintas apskaitos vienetų skaičius (žr. Fondo Nr. 1096 apyrašo Nr. 3 bylų antraščių tobulinimo ir fondo papildymo aktą).

Apyraše rastas 1 fondui nepriklausantis apskaitos vienetas (byla Nr. 22) perkeltas į Seinų apskrities viršininko fondo Nr. 407 apyrašą Nr. 5.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 197 (senas fondo Nr. 1096 apyrašas Nr. 3).

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 1096 yra 3 apyrašai, 508 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 197 (senas fondo Nr. 1096 apyrašas Nr. 3).

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 196 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėja Inga Klypšienė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:59