O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1097 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1097

2005–12– Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zarasų apskrities viršininkas (1918–1919 m.)

Ežerėnų apskrities viršininkas (1919 m.–1929-01-29)

Zarasų apskrities viršininkas (1929–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Zarasų apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Ministrų Kabinetas 1929–01–29 nutarė pakeisti Ežerėnų pavadinimą į Zarasus.2

Tiksli data, kada 1940 m. Zarasų apskrities viršininko įstaiga nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Zarasų apskrities viršininko fondo dokumentai gauti 1952 m. Tais pačiais metais archyve sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinis archyvas 1952–11–10 perdavė archyvui 703 Zarasų apskrities viršininko fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m., 1961 m., 1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967–11–01 perdavė archyvui 70 bylų, kurios buvo sutvarkytos ir įrašytos į apyrašus: į apyrašą Nr. 1 – 13, į apyrašą Nr. 2 – 38 apskaitos vienetai. 19 apskaitos vienetų buvo perkelti į fondo Nr. R–1106 apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1976 m. papildomai buvo įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Į apyrašą Nr. 2 2001 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, perkelti iš fondų Nr. R-1106 ir Nr. R-1104.

Iš viso fonde Nr. 1097 yra 2 apyrašai, 815 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Zarasų apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr. R–1106.

 

Bendrojo ir Svetimšalių skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo svetimšaliams išduotų leidimų apsigyventi Lietuvoje klausimu dokumentai, policijos įstaigų turto bei inventoriaus perdavimo–priėmimo aktai, išlaidų sąmatos projektas, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, svetimšaliams išduoti leidimai apsigyventi Lietuvoje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius ir chronologiją. Svetimšaliams išduotų leidimų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1097 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įsakymai, draugijų ir sąjungų bei jų skyrių veiklos stebėjimo bylos; asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, gavusių užsienio pasą, atbėgusių iš SSSR, gavusių leidimus ginklui laikyti bylos ir jų registracijos knygos; susirašinėjimo Zarasų miesto tvarkymo, apskrities viršininko įstaigos patalpų nuomos ir kt. klausimais dokumentai; agentūriniai pranešimai apie kontrabandininkus, kontrabandininkų sąrašai;

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Veiklos bylos įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Draugijų ir sąjungų skyrių veiklos stebėjimo bylos įrašytos pagal organizacijų pavadinimus abėcėlės tvarka. Asmenų, kuriems išduoti leidimai ginklui laikyti, bylos įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes. Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos įrašytos pagal asmenų pavardes. Piliečių, gavusių užsienio pasą, bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1097 apyraše Nr. 2 įrašytas 791 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:55