O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1291 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1291

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities viršininkas (1920 m.–1920-12-24)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Švenčionių apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Švenčionių apskrities viršininkas 1920–12–24 raštu Nr.591 pranešė, kad jo vadovaujama įstaiga likviduojama, turtas perduodamas Utenos apskrities viršininkui.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tvarkant Utenos apskrities viršininko fondo Nr. 843 dokumentus, buvo rasti Švenčionių apskrities viršininko dokumentai.

Rasti dokumentai buvo sutvarkyti ir 1969–02–21 sudarytas Švenčionių apskrities viršininko fondo apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1291 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1920 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Švenčionių apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr. R–1434.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos susirašinėjimo apskrities likvidavimo, svetimšalių registracijos, raudonarmiečių palikto turto pardavimo, aukų rinkimo, beturčių aprūpinimo ir kt. klausimais dokumentai; milicininkų, neturtingų vaikų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fonde Nr. 1291 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 1291, ap. 1, b. 1, l. 4.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:39