O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1627 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1627

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų apskrities komitetas (1918-12-10–1919 m.)

Seinų apskrities savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmasis Seinų apskrities gyventojų įgaliotų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-12-10.1 Jame buvo išrinktas Seinų apskrities komitetas.

1919 m. Seinų apskrityje buvo 13 valsčių: Beržininkų, Būdviečio, Gibų, Kapčiamiesčio, Krasnopolio, Kučiūnų, Lazdijų, Leipalingio, Punsko, Rudaminos, Seinų, Šventežerio ir Veisėjų.2

Seinų apskrityje 1931 m. buvo 7 valsčiai: Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio, Punsko, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų.3

Tiksli data, kada 1919 m. Seinų apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Apskrities savivaldybė savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4, vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu5 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jos darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.6

Tiksli data, kada 1940 m. Seinų apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose įrašyta, kad Lazdijų rajoninis archyvas 1960 m. archyvui perdavė 721 Seinų apskrities savivaldybės bylą, įrašytą apyraše Nr.1. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1969 m. fondas pertvarkytas: į kitus fondus perkelta 80 bylų, atrinktos naikinti 56 bylos, 617 apskaitos vienetų įrašyti į sudarytus naujus apyrašus Nr. 1, 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 538, į apyrašą Nr. 2 – 79 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai 1969 m. į apyrašą Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Papildomai 2000 m., prijungus fondą Nr. 1425, į apyrašą Nr.1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1627 yra 2 apyrašai, 625 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valsčių tarybų posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis sveikatos apsaugos, socialinės globos, švietimo, mokesčių išieškojimo, tiltų ir kelių remonto, viešųjų darbų organizavimo, mokyklų, tiltų statybos ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie žemės plotus; tiltų statybos ir remonto brėžiniai; naujai projektuojamų kelių, valsčių, miestelių, kaimų ir vienkiemių sąrašai; mokyklų, namų statybos bylos, tarnautojų atlyginimo lapai, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 1627 apyraše Nr. 1 įrašyti 546 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra tiltų brėžinių, mokyklų projektų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su Savivaldybės departamentu finansiniais klausimais dokumentai; apskrities valdybos, ligoninės tarnautojų asmens bylos; atlyginimų išmokėjimo lapai, policininkų sąrašai, susisiekimo priemonių registracijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose –tarnautojų asmens ir susisiekimo priemonių registracijos bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso fondo Nr. 1627 apyraše Nr. 2 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 171.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

3 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

5 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:21