O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1646 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAGĖGIŲ APSKRITIES TARYBOS FONDĄ NR. 1646

 

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pagėgių apskrities taryba (Kreisausschuss Pogegen) (1920-05-02–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-01-10 ratifikavus Versalio taikos sutartį, Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Antantės valstybės Klaipėdos kraštą laikinai pavedė valdyti Prancūzijai. 1920 m. sausio mėn. iš dalies Tilžės, Ragainės ir Lankos apskričių teritorijų buvo sudaryta Pagėgių apskritis. 1920-05-02 išrinkta Pagėgių apskrities taryba.

Klaipėdos kraštui 1924 m. tapus Lietuvos autonomine dalimi, pirmieji rinkimai į Pagėgių apskrities tarybą įvyko 1925-07-10.1

Pagėgių apskrities tarybai pirmininkavo apskrities viršininkas (Landrat). Tarybos ir apskrities viršininko veiklą kontroliavo Klaipėdos krašto direktorija.

1939-03-23 Klaipėdos kraštą užėmė vokiečių kariuomenė. Pagėgių apskritis buvo prijungta prie Vokietijos ir 1939 m. spalio mėn. panaikinta. Tiksli Pagėgių apskrities tarybos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagėgių apskrities taryba ir apskrities viršininkas prižiūrėjo valsčių ir kaimų administravimą, kontroliavo prievolių atlikimą, sprendė mokesčių rinkimo, žemės ūkio, kovos su potvyniais, sveikatos apsaugos, švietimo, civilinės metrikacijos, kelių statybos ir priežiūros, leidimų užsiimti verslais suteikimo, socialinės rūpybos ir kitus klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1968-07-03 buvo įrašytas Pagėgių apskrities tarybos fondo apyrašas Nr. 1, 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1646 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1875–1938 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Tilžės apskrities tarybos 1875–1919 m. veiklos dokumentų.

Pagėgių apskrities tarybos dokumentai taip pat yra fonde Nr. 861.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ginčų tarp žemės sklypų savininkų ir valdžios įstaigų dėl melioracijos griovių priežiūros sprendimo dokumentai, Užrašų (civilinės metrikacijos) įstaigų veiklos stebėjimo bylos, vidaus paso išdavimo byla. Tilžės apskrities tarybos 1875–1919 m. veiklos dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1646 apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1875–1938 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laima Breslavskienė

 

1 Valsonokas R. Klaipėdos problema, 1932, psl. 333, 336.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:14