O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1757 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1757

 

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities komitetas (1918-12-03–1919 m.)

Tauragės apskrities savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Tauragės apskrities savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmasis Tauragės apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-12-03.1 Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Tauragės apskrities komitetas.

1919 m. Tauragės apskrityje buvo 14 valsčių: Batakių, Eržvilko, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Naumiesčio, Pagramančio, Pajūrio, Sartininkų, Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos, Tauragės, Upynos ir Vainuto.2

1931 m. Tauragės apskrityje buvo 13 valsčių: Batakių, Eržvilko, Gaurės, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Naumiesčio, Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos, Tauragės, Vainuto ir Žygaičių.3

Tiksli data, kada 1919 m. Tauragės apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Apskrities savivaldybė savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4, vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu5 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jos darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.6

Tiksli data, kada 1940 m. Tauragės apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

1941–1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.7

Tikslios datos, kada 1941 m. Tauragės apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 archyvui perdavė 154 Tauragės apskrities savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1 ir 35 neaprašytas bylas.

1972 m. į fondą Nr. 1720 buvo perkeltos 2 bylos.

Iš Kauno gautos 35 bylos 1973 m. sutvarkytos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 10, o į naujai sudarytą apyrašą Nr. 2 – 25 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1757 yra 2 apyrašai, 187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Fonde yra Tauragės miesto valdybos, Batakių ir Eržvilko valsčių savivaldybių dokumentų.

Fondas nepilnas – nėra 1918-1922 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis viešųjų darbų organizavimo, prievolių atlikimo, gatvių pavadinimų keitimo, pašalpų skyrimo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie valsčius, seniūnijas, kaimus, gyventojus, pasėlius, gyvulius ir žemės produktų atsargas; įmonių, ūkininkų, išvežamų darbams į Vokietiją, savivaldybės tarnautojų ir kt. sąrašai; personalo, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1757 apyraše Nr. 1 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra tiltų brėžinių ir mokyklų projektų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Tauragės apskrities savivaldybės dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tarybos ir valdybos posėdžių, statybos komisijos protokolai, apskrities savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos;

Tauragės miesto valdybos dokumentai: valdybos įsakymai, susirašinėjimo su įstaigomis gyvenamųjų namų statybos ir remonto, gatvių priežiūros, administracinių baudų skyrimo ir kt. klausimais dokumentai; vieškelių ir kelių patikrinimo aktai, tarnautojų asmens bylos;

Eržvilko valsčiaus savivaldybės raštvedžio asmens byla;

Batakių valsčiaus savivaldybės išduoti liudijimai ir pažymėjimai apie valsčiaus gyventojų gyvenamą vietą, amžių, šeimos sudėtį, susirašinėjimas su įstaigomis vidaus pasų išdavimo klausimu dokumentai, asmenų, gavusių vidaus pasus sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1757 apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 216.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

3 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

5 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

7 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:07