O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 20 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DELEGATO BIURO VILNIUJE

FONDĄ NR. 20

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuras Vilniuje (Biuro Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie) (1920-12-20 – 1922 m. balandis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuras Vilniuje (toliau – biuras) pradėjo veiklą 1920-12-20.1 Delegatas ir jo biuras buvo pavaldūs Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir nepriklausomi nuo Vidurio Lietuvos administracijos.

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvedus Lenkijos valdžią,2 biuras veiklą nutraukė. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Biuras derino Lenkijos Vyriausybės ir Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado bei Laikinosios Valdymo Komisijos veiksmus teisėtvarkos pagrindų kūrimo, užsienio ir vidaus politikos srityse, prižiūrėjo vietos įstaigų veiklą. Biuro kompetencijai priklausė užsienio pasų išdavimas Vidurio Lietuvos gyventojams. Artėjant Vilniaus Seimo rinkimams biuras organizavo Vidurio Lietuvos administravimo, ūkio, švietimo, socialinės srities finansavimą, maisto ir būtiniausių prekių gavimą iš Lenkijos, analizavo vidaus padėtį bei periodiškai atsiskaitė Lenkijos Vyriausybei. Teikė visapusišką pagalbą Lenkijos piliečiams Vidurio Lietuvoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos valdyba 1938-05-06 perdavė Valstybiniam archyvui Vilniuje 170 Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuro Vilniuje bylų.3 Dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo-perėmimo akto nėra.

Apskaitos dokumentuose 1972 m. buvo įrašytas fondo Nr. 20 vienas apyrašas, 82 apskaitos vienetai.

1973 m. fondas pertvarkytas. Į jį iš fondo Nr. 23 perkelta 91 byla, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 173 apskaitos vienetai. 1974 m. į apyrašą papildomai įrašyta 14 bylų, perkeltų iš fondo Nr. 27.

Dalis fondo dokumentų 1999 m. mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. 20 yra 1 apyrašas, 187 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis.

Fonde yra Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje 1922–1923 m. veiklos bylų.

Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuro Vilniuje veiklos bylų yra fonde Nr.22.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų, Lenkijos Respublikos ministerijų teisės aktai, Vilniaus miesto tarybos, Vilniaus miesto magistrato Finansų komisijos posėdžių, stačiatikių dvasininkų suvažiavimo, tarpparlamentinių susirinkimų ir kiti protokolai, ataskaitos apie padėtį valsčiuose, politines nuotaikas, sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigų veiklą, Lenkijos karių įvykdytus įstatymų pažeidimus, Lenkijos pilietybės suteikimo, įstaigų veiklos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo Tautų Sąjungos kontrolės komisijos vizitų į Vidurio Lietuvą, pašto ir telegrafo įstaigų organizavimo, karinių rekvizicijų padarytos žalos atlyginimo, karo invalidų ir kariškių šeimų aprūpinimo, prekių ir asmenų tarp Vidurio Lietuvos ir Lenkijos judėjimo tvarkos, Lenkijos valiutos įvedimo, organizaciniais, ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai, žinios apie infekcines ligas apskrityse, gyventojų, tarnautojų, gydytojų, vaistinių, vaistų, prekių, knygų, leidyklų ir kiti sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose - pagal svarbumą. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta. Sudaryta dalykinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 20 apyraše Nr. 1 įrašyti 187 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laima Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 32, ap. 1, b. 55, l.2.

2 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1922, Nr. 14 (64), psl. 282.

3 LCVA. F. 20, ap. 1, b. 82.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:31