O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 317 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTINIO VILNIAUS MIESTUI IR SRIČIAI ĮSTAIGOS

FONDĄ NR. 317

2006-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaiga (1939-10-27–1940-06-01)

Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaiga (1940-06-25–1940-08-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1939-10-27 Vyriausybės įgaliotino Vilniaus miestui ir sričiai įstatymu buvo paskirtas Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus miestui ir sričiai.[1]

1939-10-27 Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamasis įstatymas[2] įteisino Lietuvos Respublikos įstatymus Vilniaus mieste ir srityje. Įgaliotinį skyrė ir atleido Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Už savo darbą įgaliotinis turėjo atsiskaityti Ministrų Tarybai.

Ministrų Taryba 1940-06-02 nutarimu Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaigą nuo 1940-06-01 likvidavo.[3] Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstatymo 1940-07-01 pakeitimu 1939-10-27 įstatymo veikimas buvo pratęstas nuo 1940-06-25.[4] 1940-08-03 Ministrų Taryba Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaigą likvidavo.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus miestui ir sričiai teikė Ministrų Tarybai įstatymų, susijusių su Vilniaus miestu ir sritimi, pakeitimų projektus, prižiūrėjo ir derino valstybės ir savivaldybių įstaigų darbą, reiškė savo nuomonę dėl leidžiamų įsakymų, instrukcijų bei taisyklių, aktų projektų ir kt.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaigos dokumentai archyve gauti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir 1954-03-01 sudarytame apyraše Nr.1 buvo įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967-10-25 papildomai buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1988 m. buvo patikslintos bylų antraštės, į sudarytą naują apyrašą Nr.1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr.1).

Iš viso fonde Nr. 317 yra 1 apyrašas, 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Teminio katalogo duomenų bazę.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apskrities viršininko bei vyriausybės įgaliotinio įsakymai, pranešimai apie Vilniaus krašto istoriją, musulmonų ir karaimų tikėjimų istoriją, žydų bendruomenės įkūrimą; statistinės žinios apie karo atbėgėlius, jiems suteiktą materialinę paramą, susirašinėjimo karo atbėgėlių, belaisvių grąžinimo iš Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, darbuotojų atleidimo, pensijų išmokėjimo, aukų rinkimo, spekuliacijos užsienio valiuta, ūkio, finansų klausimais dokumentai; Vilniaus krašto gyventojų, laikomų užsienio karo belaisvių ir internuotųjų stovyklose, prekybos ir pramonės įmonių, dvarų, palivarkų ir kt. sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1939 m., Nr. 671 – 4947.

[2] VŽ, 1939 m., Nr. 671 – 4946.

[3] VŽ, 1940 m., Nr. 708 – 5507.

[4] VŽ, 1940 m., Nr. 713 – 5597.

[5] VŽ, 1940 m., Nr. 723 – 5830.

[6] VŽ, 1939 m., Nr. 671 – 4947.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:46