O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 34 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS SEIMO KANCELIARIJOS FONDĄ NR. 34

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus Seimo kanceliarija (Kancelarja Sejmu Wileńskiego) 1922 m. sausis - 1922-04-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinoji Valdymo Komisija 1922-02-01 sušaukė Vilniaus Seimo pirmąjį posėdį,1kurio metu buvo priimtas Vilniaus Seimo posėdžių laikinasis reglamentas. Reglamente nurodyta, kad Seimo reikalams tvarkyti Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininkas yra įsteigęs kanceliariją, kuri Seimo darbo metu bus pavaldi Seimo Prezidiumui.2 Tiksli kanceliarijos įsteigimo data nenustatyta.

Vilniaus Seimo maršalkai 1922-03-28 paskelbus apie Seimo paleidimą, kanceliarijos vedėjas pranešė darbuotojams, kad visi jie atleidžiami nuo 1922-04-15.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus Seimo kanceliarija organizavo Seimo ir jo komisijų posėdžius, Seimo narių interpeliacijų ir rinkėjų skundų nagrinėjimą, dirbo su spaudos atstovais, ruošė spaudos apžvalgas. Jos kompetencijai priklausė Seimo maršalkos darbo organizavimas ir jo apsauga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendros žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus Seimo kanceliarijos dokumentų perdavimo į archyvą data nenustatyta, dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus neaprašyti kanceliarijos dokumentai – 39 saugojimo vienetai – įrašyti 1949 m.

1954 m. sudarytas fondo bylų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 22 apskaitos vienetai. Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 20 apskaitos vienetų. 1967 m. atrinkti naikinti 4 saugojimo vienetai.

1999 m. fondo bylų dokumentai mikrofilmuoti, 2003 m. – kataloguoti teminėje KATALOGO duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. 34 yra 1 apyrašas, 42 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, italų, prancūzų, vokiečių, baltarusių, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis.

Fonde yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Prezidiumo įstaigos Seimo reikalų biuro 1922 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus Seimo ir jo komisijų posėdžių protokolai, nutarimai, pasiruošimo Seimo rinkimams dokumentai ir agitaciniai leidiniai, Seimo narių interpeliacijų, rinkėjų skundų nagrinėjimo, susirašinėjimo Seimo patalpų priežiūros ir finansų klausimais, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose - pagal svarbumą. Dokumentai lenkų, anglų, italų, prancūzų, vokiečių, baltarusių, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis.

Iš viso fondo Nr. 34 apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m.. Dokumentų sudarymo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laima Breslavskienė

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1922, Nr. 3(53), psl. 43, dekretas Nr. 465.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 34, ap. 1, b. 3. l. 2a.p.

3 LCVA. F. 34, ap. 1, b. 13, l. 9.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:27