O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 405 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 405

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Raseinių apskrities viršininkas (1918–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Raseinių apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“[1] ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Raseinių apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.[2]

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Raseinių apskrities viršininko fondo dokumentai perduoti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1952–01–25 fonde buvo 51 byla, įrašyta apyrašuose Nr.1–3.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1965 m., 1976 m. ir 1990 m. papildomai į apyrašus Nr.2 ir Nr.3 buvo įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.405 yra 3 apyrašai, 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti svetimšalių prašymai išduoti vidaus pasą, išduoti arba pratęsti leidimus gyventi Lietuvoje, atleisti nuo svetimšalio mokesčio.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.405 apyraše Nr.1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti svetimšalių prašymai išduoti vidaus pasą, išduoti arba pratęsti leidimus gyventi Lietuvoje, atleisti nuo svetimšalio mokesčio.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.405 apyraše Nr.2 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Bendrojo ir Svetimšalių skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos apskrities viršininko įsakymų ištraukos, svetimšalių, neturinčių Lietuvos pilietybės, ir asmenų, gavusių užsienio pasus, asmens bylos, apskrities viršininko bei policijos įstaigų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Svetimšalių, neturinčių Lietuvos pilietybės, ir asmenų, gavusių užsienio pasus, bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Skyrių veiklos bylos - pagal chronologiją. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.405 apyraše Nr.3 įrašyti 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.
[2] LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.
[3] Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 405 PAPILDYMĄ

2012- 06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Raseinių apskrities viršininko fondą Nr. 405 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 344/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. balandžio mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų vidaus pasai. Vienas dokumentas priklauso Raseinių apskrities viršininko fondui Nr. 405.

Sudaryta 1 byla ir įrašyta į fondo Nr. 405 apyrašo Nr. 3 tęsinį. Dokumento chronologinės ribos 1920 m.

Iš viso fonde Nr. 405 yra 3 apyrašai, 95 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Bendrojo ir Svetimšalių skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas asmens vidaus pasas.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 405 apyraše Nr. 3 įrašyti 74 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:17