O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 406 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 406

2005–12– Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities viršininkas (1918 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Rokiškio apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–12 įsaku,2 Rokiškio apskrities viršininkas įstaigos turtą bei jos archyvą 1940–11–15 perdavė Rokiškio apskrities vykdomojo komiteto pirmininkui.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Rokiškio apskrities viršininko fondo dokumentai gauti 1949 m. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1952 m. fonde buvo 238 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1 – 5.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. į apyrašą Nr.3 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962-02-12 sudarytas apyrašas Nr.6, kuriame buvo įrašytas 151 apskaitos vienetas. Į apyrašą Nr.6 papildomai 1965 m. įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Apyraše Nr.5 įrašyti 4 apskaitos vienetai 1978-07-14 buvo perkelti į fondo Nr.466 apyrašą Nr.1. Apyraše Nr.4 įrašytų 90 apskaitos vienetų 1983-02-04 perkelti į fondo Nr.1616 apyrašą Nr.2.

Iš viso fonde Nr.406 yra 4 apyrašai, 315 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Rokiškio apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–1514.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.406 apyraše Nr.1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti leidimą gyventi Lietuvoje, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.406 apyraše Nr.2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Bendrojo, Svetimšalių, Spaudos ir draugijų, Savivaldybių, Administracijos skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities ir valsčių tarybų posėdžių protokolai; žinios apie gyventojų skaičių; svetimšalių asmens bylos; baudų už ginklo be leidimo laikymą, prievolių nepristatymą, spekuliaciją, degtinės varymą bylos; susirašinėjimo Lietuvos ir Latvijos sienų nustatymo, pasų išdavimo, leidimų rengti vakarus bei susirinkimus išdavimo, mokesčių išieškojimo, svetimšaliams pilietybės suteikimo ir kt. klausimais dokumentai; miesto ir valsčių savivaldybių darbo revizijų aktai, apskrityje veikiančių draugijų sąrašai ir registracijos knygos, kasos knygos, tarnautojų asmens bylos ir atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.406 apyraše Nr.3 įrašyti 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, šaudymo pratimų taisyklės, pasienio policijos veiklos ataskaitos, policijos tarnautojų, turinčių susisiekimo priemones, ir medžiotojų asmens bylos, susirašinėjimo organizaciniais, karo atbėgėlių, revizijų atlikimo, personalo, mobilizacijos, laikraščių ir žurnalų prenumeratos, pinigų padirbinėjimo, kontrabandos klausimais dokumentai; apskrities policijos nuovadų revizijų, turto perdavimo – priėmimo, ginklų patikrinimo aktai; policijos tarnautojų sąrašai, asmenų, prašymai priimti į darbą, leidimai rengti rinkliavas bei loterijas, policijos nuovadų viršininkų raportai apie įvykius, administracinių baudų registracijos knygos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Policijos tarnautojų, turinčių susisiekimo priemones, ir medžiotojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė – chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.406 apyraše Nr.6 įrašyti 164 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R – 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

3 LCVA, F. R–754, ap. 3, b. 269, l. 92.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:14