O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 408 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 408

2005-12– Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities viršininkas (1918–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–03–17 įsakymu Nr.61 buvo paskirtas Tauragės apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Tauragės apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

I. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 5 Tauragės apskrities viršininko fondo neaprašytos bylos 1949-11-21 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1951 m. - perduota 10 bylų. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1951-01-25 sudaryti apyrašai Nr.1, 2 į kuriuos įrašyta 15 apskaitos vienetų.

1951 m. archyvui perduota 141 neaprašyta byla. Dokumentai sutvarkyti ir 1951-07-23 sudarytas apyrašas Nr.3, į kurį įrašytas141 apskaitos vienetas. 1952–12–23 sudarytas apyrašas Nr.4, į kurį įrašytos 359 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1958-1967 m. ir 1976 m. papildomai įrašyti 29 apskaitos vienetai. 1986 m. iš fondo Nr.1120 perkelti 3 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į apyrašą Nr.3.

Iš viso fonde Nr.408 yra 4 apyrašai, 589 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1940–1941 m. dokumentų.

Tauragės apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–1476.

Dalis apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta susirašinėjimo pilietybės suteikimo klausimu dokumentai, prašymai suteikti pilietybę ir išduoti vidaus pasą, apskrities viršininko asmens byla.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr.408 apyraše Nr.1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą arba leidimą apsigyventi Lietuvoje, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.408 apyraše Nr.2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Skyrių veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Bendrojo, Svetimšalių, Spaudos ir draugijų, Policijos skyrių veiklos dokumentai: aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, policijos nuovadų viršininkų pranešimai; žinios apie įstaigas, asmenis, rinkimus į valsčiaus tarybą; administracinių baudų, išduotų leidimų medžioti bei laikyti ginklą bylos; susirašinėjimo kelių ir tiltų remonto, vakarų ir susirinkimų organizavimo, prekybos alkoholiniais gėrimais, mokesčių išieškojimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; revizijų ir patikrinimų aktai; apskrities gyventojų, piliečių, turinčių ginklą, policijos tarnautojų sąrašai; prašymai išduoti vidaus pasą, leidimai prekiauti, pereiti sieną, gauti vidaus bei užsienio pasus, įsigyti ginklą; svetimšalių ir policininkų asmens bylos; tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Svetimšalių, policijos tarnautojų asmens bylos bei išduotų leidimų medžioti bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.408 apyraše Nr.3 įrašyta 211 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko įsakymai, aplinkraščiai, pranešimai, susirašinėjimo tarnautojų priėmimo į darbą, ieškomų asmenų ir kt. klausimais dokumentai; prašymai rengti pramogas, susirinkimus; asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų teritorijų, pareiškimai; leidimai laikyti ginklą, tarnautojų sąrašai ir asmens bylos; svetimšalių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarnautojų asmens bylos, asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų teritorijų, pareiškimai - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.408 apyraše Nr.4 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 377, ap. 7, b. 1, l. 57.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:09