O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 411 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 411

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių apskrities viršininkas (1918-12-28 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1918–12–28 įsakymu Nr.15 buvo paskirtas Šakių apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Šakių apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Šakių apskrities viršininko fondas gautas 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Fonde 1952 m. buvo 80 bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1 ir Nr.2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. ir 1965 m. papildomai buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.411 yra 2 apyrašai, 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas, nėra 1919–1922 m. veiklos dokumentų.

 

Organizacijų, draugių bei sąjungų veiklos stebėjimo ir administracinių baudų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos organizacijų, draugijų bei sąjungų ir jų skyrių veiklos stebėjimo bylos, asmenų, baustų administracinėmis baudomis, bylos, apskrities viršininko įstaigos etatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.411 apyraše Nr. 1 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo ir svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žinios apie valsčių savivaldybių tarnautojus, svetimšalių be pilietybės asmens bylos; apskrities tarybos narių, seniūnų sąrašai; asmenų prašymai išduoti vidaus pasus, leidimus apsigyventi Lietuvoje, išduoti pažymėjimai apie policininkų keliones tarnybiniais reikalais, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai ir kt..

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos be sistemos. Svetimšalių be pilietybės bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.411 apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 377, ap. 7, b. 1, l. 10.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 16:09