O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 413 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONĖLIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 413

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionėlių apskrities viršininkas (1939–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Švenčionėlių apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–13 įsaku,2 1940–11–16 buvo paskirtas Švenčionėlių Vykdomojo komiteto pirmininkas.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Švenčionėlių apskrities viršininko fondo dokumentai gauti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1952 m. fonde buvo 36 bylos, įrašytos apyraše Nr.1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. ir 1976 m. papildomai buvo įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.413 yra 1 apyrašas, 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Policijos, Spaudos ir draugijų, Svetimšalių skyrių dokumentai: svetimšalių be pilietybės ir policininkų asmens bylos, draugijų veiklos stebėjimo bylos, susirašinėjimo pasų išdavimo, draugijų narių priėmimo klausimais dokumentai, policijos tarnautojų sąrašai, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.413 apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R – 758, ap. 1, b. 42, l. 69.

3 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 282, l. 122.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:58