O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 52 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NEUTRALIOS ZONOS VYRIAUSIOSIOS TARYBOS FONDĄ NR. 52

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Neutralios zonos vyriausioji taryba (Rada Główna Pasa Neutralnego) (1922 m. sausis – 1923 m. vasaris)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Neutrali zona buvo sudaryta, 1920-11-29 pasirašius paliaubas tarp Lietuvos Respublikos ir generolo L.Želigovskio kariuomenės. 1 Neutralios zonos administravimu ir saugumu rūpinosi Tautų Sąjungos karinė kontrolės komisija, nuo 1921 m. birželio mėn. pabaigos - ir Krašto saugumo sąjunga.

1922 m. sausio mėn. organizuota neutralios zonos savivalda. Neutrali zona buvo suskirstyta į 3 rajonus: Širvintų, Giedraičių ir Joniškio, 1922 m. birželio mėn. įkurti Trakų ir Rūdiškių rajonai. Gyventojų susirinkimuose buvo išrinktos neutralios zonos rajonų tarybos ir liaudies milicijos rajonų komendantai. Rajonų tarybų atstovai bei neutralios zonos liaudies milicijos vyriausiasis komendantas, kurį skyrė Krašto saugumo sąjungos vyriausiasis komendantas, sudarė Neutralios zonos vyriausiąją tarybą. 2

Tautų Sąjungos Taryba 1923-02-03 nutarė neutralią zoną panaikinti. 3 Tiksli data, kada Neutralios zonos vyriausioji taryba baigė veiklą, nenustatyta. Vėliausių fondo dokumentų data - 1923-01-31.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Neutralios zonos vyriausioji taryba buvo savivaldos institucija. Rūpinosi sveikatos apsauga, kelių būkle, mokyklomis, valstybiniu ir likusiu be šeimininkų turtu, normino būtiniausių prekių, medienos kainas, nagrinėjo gyventojų skundus, sprendė ginčus. Neutralios zonos liaudies milicijos vyriausioji valdyba turėjo užtikrinti gyventojų saugumą, viešąją tvarką, organizuoti milicijos darbą. 4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Neutralios zonos vyriausiosios tarybos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Apyrašas Nr. 1 buvo sudarytas 1953-01-03, į apyrašą įrašyti 6 apskaitos vienetai. 1955-01-07 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1978 m., 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 52 yra 2 apyrašai, 27 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Neutralios zonos vyriausiosios tarybos potvarkiai, liaudies milicijos vyriausiojo komendanto įsakymai, neutralios zonos statutas, liaudies milicijos rajono komendanto aplinkraščiai, rajonų tarybų posėdžių, gyventojų susirinkimų protokolai, dokumentai gyventojų skundų nagrinėjimo klausimais, milicininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 52 apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Rinkėjų sąrašų bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti rinkėjų į Vilniaus seimą sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinkimines apylinkes.

Iš viso fondo Nr. 52 apyraše Nr. 2 įrašyta 19 apskaitos vienetų. Dokumentai be datos. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 Žepkaitė R., Lietuva ir didžiosios valstybės 1918–1939 m., V., 1986, psl. 52–55.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 1948, l. 159, 160. F. 52, ap. 1, b. 3, l. 4, 5. F. 21, ap. 1, b. 25, l. 28, 29.

3 Žepkaitė R., Lietuva ir didžiosios valstybės 1918–1939 m., V., 1986, psl. 82. Sture Theolin. Vilniaus konfliktas, V., 2001, psl. 89, 90.

4 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 1948, l. 159, 160. F. 52, ap. 1, b. 3, l. 4, 5.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:21